Print Friendly and PDF

Ontvangst

Inleiding

Dagvoorzitter Jeroen Hermus, director healthcare bij CBRE Nederland, geeft een kort overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in zorgvastgoed en zet de doelstelling van deze strategiedag uiteen.

Innovatie in de zorg

Hans van Putten, initiatiefnemer Thomashuizen, ontwikkelt vanuit zijn ervaring en kennis succesvolle zorgconcepten. De bedenker van onder andere de Zorgbutler, De Herbergier en de De Drie Notenboomen vertelt hoe hij te werk gaat en welke ontwikkelingen hij ziet in de zorgsector. Vervolgens gaat hij met u in gesprek over de vastgoedwaarde van de gepresenteerde concepten en ideeën.

Woonzorgconcept LIFE Amsterdam Houthavens

Als inleiding op het gesprek na de koffiebreak presenteert Peter Boerenfijn, directeur/bestuurder bij Habion, het nieuwe woonzorgconcept LIFE. Dit nieuwe concept wordt in samenwerking met Bouwinvest in de Amsterdamse Houthavens gerealiseerd.

Koffiepauze

Strategisch omgaan met wonen en zorg

Wat betekent de toenemende vraag naar zware zorg voor ouderen en de grote behoefte om ook zonder zorg geschikt te wonen? Wat kunt u verwachten van de stimuleringsregeling voor nieuwe vormen van wonen en zorg van de Rijksoverheid? Hoe ga je om met wet- en regelgeving die de financiële business case rond grootschalige vernieuwing en nieuwbouw bemoeilijken? Hoe zorg je voor flexibele woon-zorg projecten? Moeten we naar een zorgvisie op wijkniveau?

We gaan in gesprek met:

  • Peter Boerenfijn, directeur/bestuurder Habion
  • Sophie Keulemans - ter Kuile, directeur huisvestiging Cordaan
  • Jan Baan, manager vastgoed Zorggroep Charim

Lunchpauze

Hoe gaan we achterstand in Senior Housing in Nederland inlopen?

De behoefte aan beschermd wonen met diensten en zorg zal de komende jaren enorm toenemen, de komst van de Green Deal Duurzame Zorg én de maatschappelijke veranderingen vragen om een rigoureus andere aanpak op de woningmarkt. Wat is de verwachting voor de komende jaren? Wat is de visie van ING? Jan Willem Spijkman, Sectorbanker Healthcare bij ING deelt zijn visie met u en praat u bij over de mogelijke financieringsvormen voor ouderenzorginstellingen en andere investeerders die investeren in duurzame woningen voor ouderen.

Investeerdersperspectief

Het Nederlands zorgvastgoed rendeert goed. Dat blijkt uit het feit dat steeds meer buitenlandse partijen de weg naar onze markt weten te vinden. Valerie Jonkers, COO van Care Property Invest, geeft haar visie op de Nederlandse zorgvastgoedmarkt. Ook belicht zij de acquisitie- en ontwikkelingsstrategie van buitenlandse investeerders in Nederland.

Verkoopregels Zorgvastgoed

Verkoop van zorgvastgoed moet volgens strikte regels verlopen. Daarbij houdt het College Sanering toezicht op de procedure. Vanuit hun praktijkervaring zetten advocaat-partner Maryse Mesu en senior kandidaat-notaris Jos Verburg bij Pels Rijcken, het proces uiteen dat doorlopen moet worden en de benodigde procesdocumentatie. U krijgt een concreet en handig overzicht.

Koffiepauze

Topgesprek Duurzaam Zorgvastgoed: BENG & Green Deal

Vastgoed speelt een cruciale rol in het behalen van de doelen van de Green Deal Duurzame Zorg. Zorginstellingen moeten aan de slag om in 2020 hun CO2 Routekaarten op te stellen. De BENG-eisen die vanaf 2020 de maatstaf zijn voor nieuwbouw zijn een harde stok achter de deur. Voor zorgvastgoed zijn de BENG-eisen veelal niet haalbaar. Dat komt door het diverse karakter van zorgvastgoed en de hoge technische eisen met een hoog energieverbruik per m2.

Wim Maassen, senior consultant bij Royal HaskoningDHV, deelt zijn bevindingen bij het opstellen van de CO2 routekaarten voor AMC locatie VUmc en UMC Utrecht. U hoort de 10 adviezen voor het behalen van haalbare duurzaamheidseisen.

Dit was het (zorg)nieuws: tekort aan nieuwe zorglocaties

De zorg is volop in beweging. Tijdens dit afsluitende, zeer actuele programma-onderdeel bespreken we een recente ontwikkeling in de zorg en de impact daarvan op het vastgoed. De wachtlijsten voor intramurale zorg lopen op. Zorgexploitanten staan te trappelen om nieuwe locaties te openen, maar dat blijkt lastig. We gaan hierover plenair in gesprek, met een bijdrage van Michiel van Putten, oprichter van 'Wonen bij September', aanbieder van wonen en zorg voor ouderen met geheugenproblemen.

Wrap-up en Netwerkborrel

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Sander Woertman
Sander Woertman
Program Manager
Loes Klein
Loes Klein
Project Coordinator