Print Friendly and PDF

Ontvangst

Inleiding

Dagvoorzitter Jeroen Hermus, director bij Healthcare Real Estate (HCRE), geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in zorgvastgoed. Welke veranderingen in het zorglandschap kunnen we verwachten? Welke impact hebben mondiale ontwikkelingen op het zorgvastgoed? Waar liggen kansen voor ontwikkeling en investeren? Ook de impact van COVID-19 op vastgoed wordt daarbij besproken.

Toekomst in Zorgvastgoed in Perspectief

De vastgoedmarkt wordt momenteel flink door elkaar geschud. Hoe de markt eruit gaat zien zodra het stof neergedaald is, is nog lastig te voorspellen. Esther Akkerman, hoofd acquisitie Zorg bij Syntrus Achmea REF, geeft een overzicht van de marktontwikkelingen. Daarnaast deelt ze haar visie. Welke zorgsegmenten en concepten hebben de toekomst?

De winst van Duurzaam Zorgvastgoed

Adriaan van Engelen, directeur Milieuplatform Zorgsector (MPZ), houdt zich al jarenlang bezig met verduurzaming van de zorgsector. Als lid van het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg geeft hij uitvoering aan de doelen van het klimaatakkoord. Van Engelen schetst de stand van zaken met betrekking tot verduurzaming van de zorgsector en geeft praktische tips hoe u aan de slag kunt gaan met energiebesparing en duurzaamheid.

Koffiepauze

Strategische keuzes Vastgoedportefeuille

Veel zorginstellingen stoeien momenteel met hun vastgoedbezit. Waar is de komende jaren behoefte aan? Hoe zorgt u voor een reductie van de kosten? Welk vastgoed moet u behouden? Welk deel van uw portefeuille wilt u huren? We gaan hierover in gesprek met:

  • Theo Klarenbeek, manager vastgoed Carante Groep
  • Guido Anker, manager vastgoed ’s Heerenloo
  • Hans Hoepel, manager vastgoed GGZ Centraal

Lunchpauze

Gemeentevisies en Taskforce Wonen en Zorg

Hoe kijken gemeentes aan tegen de zorgvraag? Hoe worden de woonvraag en de zorgvraag gecombineerd tot een toekomstbestendige visie? Welke kansen liggen er voor ontwikkelaars, beleggers en corporaties? We praten hierover met de beide wethouders die ook betrokken zijn bij de Taskforce Wonen en Zorg:

  • Songül Mutluer, wethouder Wonen en Bouwen bij Gemeente Zaanstad
  • Karin Schrederhof, wethouder Wonen, WMO en Sport bij Gemeente Delft


Ze delen de praktijkaanpak van hun gemeentelijke zorgvisie met u. Welke opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid spelen binnen hun gemeentegrenzen? Hoe gaan zij de komende jaren samen met lokale partners aan de slag om handen en voeten te geven aan de doelstellingen die met de Taskforce zijn geformuleerd?

Koffiebreak

Topgesprek: Samen Werken aan Aanbod

Ook de komende jaren zal de vraag naar geschikt zorgvastgoed sterk blijven groeien. Welke vastgoedbehoefte leeft er onder zorgaanbieders en waar vinden ze passend aanbod? Waar is de urgentie het hoogst? Waar liggen nog extra kansen? Welke rol kunnen gemeentes daarin vervullen? Bieden de verschuivingen in het vastgoedlandschap onder invloed van corona kansen voor zorgvastgoed? Dagvoorzitter Jeroen Hermus gaat in gesprek met:

  • Peter Boerenfijn, directeur-bestuurder bij Habion
  • Karin Schrederhof, wethouder Wonen, Wmo en Sport Gemeente Delft

Wrap-up en Netwerkborrel

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Sander Woertman
Sander Woertman
Program Manager
Louisa Rubino
Louisa Rubino
Project Coordinator