De Gasloze Gemeente 2019

In 1 dag concrete handvatten voor de fossielvrije woningopgave

Bestemd voor:

Deze studiedag was bestemd voor gemeentelijke en provinciale beleidsmedewerkers, planeconomen en projectleiders, corporaties, beleggers, (gebieds)ontwikkelaars, juristen, financiers en adviseurs rondom stadsplanning en energietransitie.

HIGHLIGHTS 2019

  • Stappenplan realisatie aardgasvrije woonwijken
  • Hoe overtuigt u bewoners en andere stakeholders?
  • Hoe komt u van planvorming via de businesscase tot concrete contracten?
  • Kansen & risico’s van diverse warmteoplossingen
  • Praktijklessen: Stadswijken Zoetermeer, Tilburg en Drechtsteden
Elwin Veldhuis

De Energietransitie van de bestaande woningvoorraad en nieuwbouwwijken

Op 6 november 2019 hoorde u dé experts die zicht gaven op de opgave en concrete handvatten om kansen te benutten. U hoorde tevens de eerste praktijkervaringen.

De Gasloze Gemeente is een helder doel. Nieuwbouw mag niet op het gasnet. Per jaar moeten 30.000 tot 50.000 woningen van het gas af. Dat tempo moet zelfs naar jaarlijks 200.000 transformaties! Hoe kunt u samenwerken aan de Energietransitie?

Wat is voor u als gemeente, corporatie of woningbelegger exact de opgave? Welke kansen biedt de Omgevingswet voor versnelling? Hoe maakt u een goede businesscase voor alle stakeholders in bestaande en nieuwbouwwijken? Hoe zet u procesmanagement in voor uitvoering met bewoners?

We kijken terug op een geslaagde dag!

Elwin Veldhuis
Program Manager

Impressie 2019
190806 Gasloze nieuwbouwprojecten - Delft

4 op de 5 nieuwbouwwoningen gasloos

Recente cijfers van netbeheerder Stedin laten zien dat 79% van alle nieuwbouwprojecten in het tweede kwartaal van 2019 geen gasaansluiting heeft. Totaal gaat het om 3800 toekomstige, gasloze nieuwbouwwoningen. In dezelfde periode in 2018 was dat aanzienlijk minder: 1300 woningen.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Elwin Veldhuis
Elwin Veldhuis
Program Manager
Louisa Rubino
Louisa Rubino
Project Coordinator