DEN HAAG
VASTGOED
2022

, DEN HAAG

Terug naar editie 2022

Editie 2019

Impressie 2019

Op de 25e editie van Den Haag Vastgoed werden actuele visies, ambities en plannen gepresenteerd en bediscussieerd. Door de gemeente en marktpartijen, met ruimte voor innovatieve en verrassende bijdragen.

Hoogbouw, mobiliteit, en woningbouw vormden de rode draad gedurende het congres, met een uitstap naar de kantorenmarkt die volop in beweging is. Tijdens de netwerkmomenten werd volop bijgepraat en nagepraat over de marktkansen die de revue passeerden.

We kijken terug op een zeer interessante dag die ook door de aanwezige professionals is beoordeeld met 8/10! (4 sterren)

OVER HET PROGRAMMA –  Tijdens de 25e editie van Den Haag Vastgoed kwam de volle breedte van de Haagse vastgoedagenda aan bod: van woningbouw tot kantooropgave, en van hoogbouw tot mobiliteit. De breedte van het programma kwam terug in het palet aan sprekers: van gemeente en ontwikkelaar tot financier en mobiliteitsinnovator. Er was zelfs ruimte voor een hoogbouwexpert. In de verschillende bijdragen kwamen volop marktkansen aan bod, met ruimte voor innovatieve ideeën en een paar mooie primeurs. Dit alles bood genoeg gespreksstof voor de netwerkborrel.

Sfeerimpressie

Programma

Ontvangst met netwerklunch

Welkom en Inleiding

Welkom door Fransje Sprunken, directeur VORM concepten. Zij geeft een korte inleiding op deze 25e editie van dit Haagse vastgoedcongres. Onder haar leiding kijken we deze middag naar de actuele en toekomstige ontwikkelingen in de regio Haaglanden.

Openingswoord door wethouder Boudewijn Revis

Er is een eind gekomen aan de terughoudendheid op het gebied van hoogbouw in Den Haag. Boudewijn Revis, wethouder Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen (SWS), ziet dat het tijd is om de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan. Wat is de opgave voor de komende tijd? Hoe kunnen aantrekkelijke binnenstedelijke woon- en werkgebieden ontstaan? Waar gaat het gebeuren en hoe kunnen gemeente en markt samen optrekken?

Kansen Haagse Hoogbouw

Hoe kijkt iemand die jarenlang actief was in dé hoogbouwstad van Nederland, naar de plannen van Den Haag? Martin Aarts, voormalig senior advisor urban planning Gemeente Rotterdam, stond aan de wieg van menig hoogbouwproject en weet hoe stedenbouw goede hoogbouw kan inpassen. Hij geeft u zijn visie op binnenstedelijke verdichting.

Hoogbouw en Verdichting

Begin februari won VORM de ambitieuze hoogbouwtender op de Binckhorst. Marianne Loof, partner LEVS architecten, presenteert dit nieuwe plan. Deze innovatieve en duurzame woontoren Binck Blocks wordt met 115 meter aan gestapelde woonmilieus een verticale stadswijk. Hierna volgt een gesprek over de kansen voor hoogbouw en verdichting met:

  • Gert Jan Smit, partner bij SENS real estate, dat als LIFE makes SENS (samenwerking LIFE en SENS) de zone langs station Holland Spoor ontwikkelt.
  • Marianne Loof, partner LEVS architecten
  • Henk Harms, directeur Ontwikkeling & Realisatie DSO Den Haag

Actueel overzicht kantorenmarkt

De kantorenmarkt in Den Haag maakt dynamische tijden door. Paul Kersten, accounthouder kantorenmarkt bij de gemeente Den Haag, presenteert de actuele stand van zaken en de visie op de toekomstige opgave. Waar gaat het gebeuren in Den Haag en aan wat voor soort kantoren is behoefte?

Break

Haagse Mobiliteitstransitie

De mobiliteit in de stad gaat de komende jaren flink op de schop. De hoofdstructuur wordt op orde gebracht zodat alle delen van Den Haag verbonden zijn. Tevens loopt een MIRT-project voor het aanpakken van de multimodale bereikbaarheid van het CID en de Binckhorst. David van Keulen, hoofd Mobiliteit Gemeente Den Haag, laat u zien hoe de gemeente haar mobiliteitsambities koppelt aan haar toekomstige groei en verstedelijking. Aansluitend gaat hij in gesprek over deze mobiliteitstransitie met:

  • Harold Lek, Projectleider MIRT-programma en directeur VINU
  • Alwin Bakker, directeur The Future Mobility Network

Versnellen binnenstedelijke Woningbouw

De gemeente Den Haag heeft laten onderzoeken welke doorbraken nodig zijn om binnenstedelijke woningbouw en de bekostiging daarvan te versnellen. Aeisso Boelman, partner bij Fakton, presenteert de hoofdlijnen vanuit de casus Binckhorst.

Topdebat: Werken aan Haagse Woonopgave

De woningbouwopgave in Den Haag kent vele behoeften. Van vrije sector tot woon-zorgcomplexen. Van klimaat adaptief, circulair, hoe werken we samen aan een stad voor iedereen? Na een korte presentatie door Robert Steenbrugge, algemeen directeur bij Stebru, over drie projecten die de breedte van de Haagse woonopgave laten zien, gaan we in gesprek met:

  • Robert Steenbrugge, algemeen directeur Stebru
  • Nicole Maarsen, directeur vastgoedbeleggingen Syntrus Achmea Real Estate & Finance
  • Kirsten Dubbelmanmanager vastgoed Haag Wonen

Afsluitende Wrap-up door de dagvoorzitter

Netwerkborrel


Beoordelingen

Deze bijeenkomst is gemiddeld beoordeeld met:


Ik vond het boeiend. Heel nuttig. Blij dat ik ben geweest. Heel goede sprekers van een hoog niveau. Ik heb veel nieuwe inzichten opgedaan, zowel beleid van de Gemeente Den Haag als de ontwikkelaars. De beleggers, zeker de dame Nicole van Syntrus Achmea. Zij heeft heel duidelijk klip en klaar een aantal zaken uitgelegd die voor mij heel goed zijn om te weten.


Zeer geslaagd. Ik heb er echt van genoten. Maar ik geniet ook eigenlijk van met name de mensen die zo deskundig zijn die hier komen, dat ik de volgende keer absoluut weer aanwezig zal zijn.


Komende events

Loading events Agenda wordt geladen.

Komende cursussen

Loading events Agenda wordt geladen.

Blijf up-to-date

Ontvang de nieuwste events en cursussen meteen in uw inbox