Vastgoedrekenen met je collega’s

Hoe zijn de ervaringen van een maatcursus over vastgoedrekenen? We spraken met cursist Christiaan Jorissen, projectontwikkelaar bij Van Wijnen Projectontwikkeling Noord, over de cursus die SPRYG Real Estate Academy speciaal voor Van Wijnen in mei heeft georganiseerd. SPRYGs kerndocent, Jeroen de Jong, verzorgde voor hen de Basiscursus Vastgoedrekenen.

Christiaan zag naar de incompany uit, omdat hij nieuwe rekenkennis wilde opdoen die hij direct kon toepassen in zijn werk. De cursus voelde voor hem meteen vertrouwd omdat het met zijn directe collega’s was: “Hierdoor was de training persoonlijker. Na de uitleg van de leerstof werd er ’s middags druk geoefend met de rekenmethodieken. Ik vond het prettig dat de groep snel elkaar ging helpen bij het maken van die uitwerkingen.”

De dag erna ging hij zelf meteen rekenen aan een nieuw beleggersproduct dat hij aan het ontwikkelen is. Door de cursus kon hij niet alleen de gangbare interne berekeningen maken, maar ook de nieuwe rekenmethode gebruiken, die hij had geleerd. Christiaan: “Dat gaf dan wel hetzelfde inzicht, maar het bracht toch ook een verheldering voor mijn werk.”

In het najaar organiseert SPRYG Real Estate Academy voor Van Wijnen een speciale terugkomdag. Christiaan hoopt dat hij daar de stof nog een keer hoort en een zware case krijgt voorgelegd waardoor hij een extra verdiepingsslag kan maken. “Het lijkt mij goed om vast te kunnen bijten in een moeilijke case, die ik samen met mijn collega’s en de trainer ga uitwerken.”

We vroegen ook aan trainer Jeroen de Jong naar zijn ervaring met incompany cursussen. “Persoonlijk vind ik dit soort trainingen het allerleukste om te doen. Doordat de training met alleen collega’s onder elkaar plaatsvindt, is automatisch meer uitwisseling van details over projecten mogelijk en kunnen we meer ingaan op specifieke vragen die binnen de organisatie leven. Daardoor komt de toepassing van de geleerde rekenmethodiek heel dichtbij. De groep is meestal klein, waardoor je ook de mogelijkheid krijgt om sneller en dieper in te gaan op de materie, dan bij reguliere cursussen. Mijn ervaring is dat een incompany cursus (op maat) een groter leereffect heeft en de organisatie er meer profijt van heeft.”

Wat houdt een terugkomdag precies in? Jeroen: “tijdens deze dag, die typisch voor SPRYG is, ga ik graag de uitdaging met de groep aan om meer verdieping in de cases aan te brengen. Met de basis die we in de eerste sessie hebben gelegd, kunnen we bij zo’n terugkomdag direct aan de slag met meer inhoud en veel (zelf!) rekenen.”
Hoe zorg je voor een goede afstemming? Jeroen: “SPRYG Real Estate Academy hanteert een heldere, eigen stappenplan daarvoor. En typisch SPRYG: snel, praktisch en doeltreffend. Zij besteedt veel aandacht aan de wensen van de organisatie en het doel van de incompany cursus. Dat doet SPRYG niet alleen met de opdrachtgever. Ook alle cursisten wordt naar hun individuele verwachtingen, behoeften en wensen gevraagd, met een speciaal intakeformulier. Deze zaken probeer ik zo goed mogelijk in de cursus mee te nemen. We kunnen zelfs met hun eigen cases werken, waardoor de rekenkennis nog dichterbij komt. En met de Terugkomdag, ook een typisch SPRYG-fenomeen, kan de kennis kort worden herhaald en zelfs verder worden verdiept, waardoor het veel beter bij de cursisten blijft hangen. Elke incompany wordt met een evaluatie afgerond, waardoor bekeken kan worden of het doel bereikt is.”

Meer weten?
https://spryg.com/incompany

Geschreven door Helma van den Berg
SPRYG Real Estate Academy