Programma

Ontvangst

Marktwerking, Marktdata, Data Analyse en Referenties

Er wordt stilgestaan bij de marktwerking in de Nederlandse vastgoedmarkt. Vervolgens nemen wij u mee in de wijze waarop de taxateur deze data analyseert om als referentie te kunnen gebruiken.

Overzicht Vastgoedrekentechnieken

Korte opfrisronde van het relevante begrippenkader uit de financiële rekenkunde, dat relevant is voor het waarderen van vastgoed. Denk aan de rekenkundige begrippen BAR, NAR en DCF (FV/PV/NPV, IRR). Betreft een korte herhaling van hetgeen gedoceerd is in de Basiscursus Vastgoedrekenen.

Koffiebreak

Trends uit de Vastgoedmarkt

De vastgoedmarkt floreert en verandert in snel tempo. We praten u bij over de laatste trends en ontwikkelingen in de belangrijkste deelmarkten: kantoren, woningen, winkels en logistiek vastgoed.

Lunch

Taxatieberekeningen in de Praktijk

In de middag worden 2 taxatiecasussen behandeld. In groepjes beantwoordt u vragen en maakt u een aanzet voor de waardering met behulp van de bekende vastgoedrekentechnieken.

Case 1: Commercieel, beleggingsobject (kantoor).
Hierin aandacht voor markthuur, exploitatiekosten en de waarde-effecten van leegstand, erfpacht en duurzaamheidsinvesteringen. De casus wordt daarna klasikaal doorgenomen. U kunt ook uw eigen praktijkvragen hier inbrengen.

Koffiebreak

Vervolg Taxatieberekeningen in de Praktijk

Case 2: Woningcomplex (uitponding).
De uitpondcase verschilt rekenkundig van de beleggingscase. In deze case onder andere aandacht voor de wisselende kasstromen gedurende de beschouwingsperiode.

Afsluiting & Borrel