Programma

Ontvangst

Marktdata, Data Analyse en Referenties

Uw docent: André Deleroi, MSc MRICS RT, directeur BaseValue

U krijgt een actueel overzicht van de marktwerking in de Nederlandse vastgoedmarkt. U wordt meegenomen in de wijze waarop de moderne taxateur deze data analyseert om als referentie te kunnen gebruiken voor de waardebepaling van het betreffende vastgoed.

Relevante Waarderingstechnieken

Korte opfrisronde van het relevante begrippenkader uit de financiële rekenkunde, dat relevant is voor het waarderen van vastgoed. Denk aan de rekenkundige begrippen BAR, NAR en DCF (FV/PV/NPV, IRR). Betreft een korte herhaling van hetgeen gedoceerd wordt in de Basiscursus Vastgoedrekenen. Daarbinnen wordt gefocust op relevante begrippen voor de waardebepaling van diverse soorten vastgoed, zoals commerciële woningbouw, utiliteitsbouw tot en met specials, waaronder parkeergarages.

Koffiebreak

Belang toekomstvisie: Impact Trends in Vastgoed

Taxeren gaat niet alleen over de huidige waarde, maar ook over de te verwachten, toekomstige waardeontwikkeling. De vastgoedmarkt floreert en verandert in snel tempo. Dat kan flinke gevolgen hebben voor de waarde van het vastgoed. U wordt bijgepraat over de laatste trends en ontwikkelingen in de belangrijkste deelmarkten: kantoren, woningen, winkels en logistiek vastgoed. Op basis daarvan krijgt u handvatten voor het formuleren van een heldere toekomstvisie, die van flinke invloed is op de waardering van vastgoed.

Lunch

Taxatieberekeningen in de Praktijk

Uw docent: Ing. Chris de Ruiter MRE MRICS RT, directeur Valcon RES

In de middag worden 2 actuele taxatiecasussen behandeld. In groepjes beantwoordt u vragen en maakt u een aanzet voor de waardering met behulp van de meest toegepaste waarderingstechnieken.

Case 1: Kantoor (commercieel beleggingsobject).
Hierin aandacht voor markthuur, exploitatiekosten en de waarde-effecten van leegstand, erfpacht en duurzaamheidsinvesteringen. De casus wordt daarna klassikaal doorgenomen. U kunt ook uw eigen praktijkvragen hier inbrengen.

Koffiebreak

Vervolg Taxatieberekeningen in de Praktijk


Case
2: Woningcomplex (uitponding).
De uitpondcase verschilt rekenkundig van de beleggingscase. In deze case onder andere aandacht voor de wisselende kasstromen gedurende de beschouwingsperiode.

Op basis van deze cases krijgt u een gevoel hoe taxaties in de praktijk werken. Daardoor wordt u in staat om taxatierapporten beter te doorgronden en te beoordelen. Na deze cursus kunt u uw taxateur de juiste, relevante vragen stellen en zelfs uitdagen. Een must voor elke vastgoedprofessional!

Afsluiting & Borrel