Chris de Ruiter

Ing. Chris de Ruiter MRE MRICS RT

Chris de Ruiter is directeur van Valcon RES. Tot 2018 was hij directeur Taxaties & Research van de FGH Bank. Hij heeft uitgebreide expertise van waarderingsvraagstukken en is betrokken bij de analyse en uitvoering van grote en bijzondere projecten. Chris zit in de waarderingscommissie van de European Mortgage Federation, alsmede in de Taxatiecommissie van RICS. Hij treedt regelmatig op als docent. Hij heeft meegewerkt aan de opzet van Vastgoed Taxatiewijzer.

André Deleroi

André Deleroi

André is senior taxateur en financieel vastgoedadviseur voor commercieel vastgoed bij BaseValue. Zijn specialisme is het waarderen van exploitatietechnisch vastgoed. Daarnaast doceert hij regelmatig op allerlei cursussen en is hij mede-auteur van het bekende studieboek Vastgoedrekenen met Spreadsheets.

Sake van den Berg

Sake van den Berg MSc MRICS RT

Sake van den Berg is directeur BaseValue. Hij is als RICS Registered Valuer en geregistreerde taxateur NRVT betrokken bij diverse vastgoedvraagstukken, waaronder complexe erfpachtvraagstukken. Sake is verbonden aan de Taxatiecommissie van RICS en bij NRVT als voorzitter Expertcommissie Bedrijfsmatig Vastgoed. Daarnaast is hij kerndocent bij ASRE en bij SPRYG Real Estate Academy.