Print Friendly and PDF

Ontvangst met netwerklunch

Inleiding

Dit congres staat onder het deskundige dagvoorzitterschap van Bianca Seekles, directievoorzitter ERA Contour. Zij geeft een inleiding op de samenwerking tussen gemeentes, markt en corporaties, rondom de 3 grote woonthema’s die deze middag centraal staan:

 • Betaalbaar bouwen voor midden- en goedkoop
 • Energietransitie
 • Voorwaarden voor versnelling


Rol provincie in woningbouwopgave

Afgelopen najaar presenteerde provincie Zuid-Holland het Actieplan Woningbouw. Alex Veldhof, directeur ruimte wonen bodem Provincie Zuid-Holland, geeft een update over de eerste resultaten van de maatregelen die getroffen zijn. Denk aan het samenstellen van een vliegende brigade met professionals, het vereenvoudigen van de woningbouwprogrammering en een financieel zetje in de rug. Hoe kunt u dit inzetten voor versnelling?

Actieprogramma wonen Den Haag

De Haagse Wethouder Wonen Boudewijn Revis presenteerde onlangs het actieprogramma Wonen. De gemeente gaat maatregelen nemen die nog geen andere stad nam om woningzoekenden te helpen, aldus de wethouder. “Dat moet ook, want we staan voor de grootste uitdaging op de woningmarkt sinds decennia.” Opvallend is de actieve zoektocht naar samenwerkingen. Met het rijk, maar ook met corporaties en de markt. U krijgt een update van dit plan en wordt meegenomen in de toekomstige ontwikkelingen in de gemeente Den Haag.

Rotterdam: Markt en gemeente trekken samen op

Eind vorig jaar sloten de gemeente en het Platform Ontwikkeling Rotterdam (POR) een bouwakkoord om de woningbouw te versnellen. Wat betekent dit voor de samenwerkingsmogelijkheden? Rob de Jong, DGA bij Stratact en voorzitter van de POR, vertelt u wat het akkoord inhoudt en de actuele stand van zaken.

Woningmarkt vraagt om meer dan nieuwbouw

Frank Wassenberg, senior projectleider bij Platform31, geeft u een actueel overzicht van de regionale woningmarkt. Daarnaast plaatst hij de marktontwikkelingen in een breder perspectief en ziet dat een andere manier van kijken veel kan opleveren. De versnellingsopgave wordt bijvoorbeeld nog teveel gezocht in nieuwbouw, terwijl de bestaande voorraad veel groter is en nog volop mogelijkheden biedt.

Koffiebreak

Nieuwe aanpak verstedelijkingsopgave

In januari zijn het Rijk en betrokken wethouders van de G4 een gloednieuwe aanpak van de verstedelijkingsopgave overeengekomen. De ontwikkelingen in de Binckhorst en de Oostflank van Rotterdam zijn hierin belangrijke casussen. Marja Appelman, directeur woningmarkt bij het Ministerie van BZK, schetst de aanpak en het vervolg van deze opgave. Daarbij wordt volop ingezet op effectievere samenwerking tussen overheden en marktpartijen.

Topdiscussie: Toekomst van wonen in de regio

De drie grote woonthema’s – versnelling, betaalbaarheid en samenwerking – vormen de leidraad voor een interessante discussie. Daarover gaan we in discussie met diverse gemeenten, de provincie en een toonaangevende corporatie, ontwikkelaar en investeerder:

 • Emile Klep, directeur stedelijke inrichting Gemeente Rotterdam
 • Alex Veldhof, directeur ruimte wonen bodem Provincie Zuid-Holland
 • Anjelica Cicilia, hoofd conceptontwikkeling Syntrus Achmea REF
 • Wilco van den Ban, directeur AM Zuid-West
 • Jan Brugman, directeur Rijswijk Buiten en Plaspoelpolder, Gemeente Rijswijk
 • Henk Rotgans, directeur onderhoud & ontwikkeling en plv bestuurder Havensteder
 • Kirsten Dubbelman, manager vastgoed Haag Wonen
 • Gerard van Wijhe, concertndirecteur ruimte & economie Gemeente Lansingerland
 • Henk Harms, directeur ontwikkeling & realisatie DSO Gemeente Den Haag

Recap & Netwerkborrel

PARTNERS

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Sander Woertman
Sander Woertman
Program Manager
Sherryl Kazmi
Sherryl Kazmi
Project Coordinator