Print Friendly and PDF

Ontvangst met netwerklunch

Inleiding

Onder leiding van Adriaan Visser, directievoorzitter Brink Groep, kijken we deze middag naar de samenwerking tussen gemeente, markt en corporaties om de urgente woningbouwopgave vorm te geven en de problematiek zoals Stikstof te tackelen. Tijdens de dag staan de 3 grote woningbouwthema’s in deze regio centraal:

 1. Betaalbaar Wonen en Middenhuur
 2. Energietransitie en verduurzaming
 3. Woningbouw: binnenstad, randgemeente of buitengebied?

Woningbouwimpuls in Den Haag & Rotterdam

Het kabinet investeert de komende jaren twee miljard euro om knelpunten in de woningmarkt aan te pakken. Ook in Rotterdam en Den Haag wordt gekeken waar sneller gebouwd kan worden. Wouter Schilperoort, directeur Programma Woningbouw Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bespreekt de doelstelling en de kansen van de woningbouwimpuls. Welke projecten komen hiervoor in aanmerking?

Stadsvisie Gemeente Den Haag & Delft

De gemeenten Delft en Den Haag presenteren in 2 interactieve presentaties hun actuele plannen en visies voor de woningmarkt. Hoe kan een passend woningaanbod gerealiseerd worden? Met welke marktpartijen moet een samenwerking aangegaan worden? En waar liggen de kansen voor de komende jaren? Met:

 • Martijn Balster, wethouder Gemeente Den Haag
 • Karin Schrederhof, wethouder wonen Gemeente Delft

In balans: Bouwen voor Sociaal, Midden en Vrije Sector

Nu grote steden nagenoeg op slot zitten, moeten woningzoekenden uitwijken naar de randgemeenten. Schiedam wint daardoor snel aan populariteit. Op Schieveste, een langgerekte locatie naast het station en de A20, wordt door een ontwikkelcombinatie van Synchroon, VolkerWessels Vastgoed, Dura Vermeer en Van Omme & De Groot, ruim 300.000m2 ontwikkeld. De ruim 3000 wooneenheden die hier gerealiseerd worden, variëren van sociale huur tot vrije sector koop. Job Posner, regiomanager Zuid-Holland bij Synchroon, licht de plannen toe en vertelt over de Dynamische Stedeling waarop het plan zijn pijlen richt.

Koffiebreak

Ambities stapelen met Gebiedsontwikkeling

Binnenstedelijke ontwikkelingen moeten aan steeds meer eisen voldoen: van mobiliteit tot klimaatadaptatie, inclusiviteit en duurzaamheid. Hoe houdt u in dit krachtenveld haalbaarheid en de ambities overeind? Gert-Joost Peek, lector gebiedsontwikkeling & transitiemanagement aan de Hogeschool Rotterdam, vertelt hoe u in een dynamisch krachtenveld goed kunt sturen op de doelen en prestaties. Hij vertelt hoe u bij gebiedsontwikkelingen ambities kunt stapelen zonder dat het eindbeeld vastligt.

Parallelsessies

A: Betaalbaarheid & Middenhuur

Met een flinke stijging van de prijzen in de vrije huursector is het aanbod woningen te klein geworden in verhouding tot de vraag. Hoe zorgt de Metropoolregio voor betaalbaarheid en verkrijgbaarheid van middenhuur? U gaat in gesprek met:

 • Henk Harms, directeur Ontwikkeling & Realisatie DSO Gemeente Den Haag
 • Job Posner, regiomanager Zuid-Holland bij Synchroon
 • Mohamed Baba, bestuursvoorzitter Haag Wonen en voorzitter Sociale Verhuurders Haaglanden
 • Ernst van der Leij, directeur Brink Financial Structures

B: Energietransitie & Verduurzaming

De metropoolregio Rotterdam Den Haag zet zich volop in om de CO2-uitstoot in de regio te verminderen. In dat kader speelt ook de urgente Stikstofproblematiek. U gaat in gesprek over de Verduurzaming en energietransitie in onze regio met o.a.:

 • Rob van den Broeke, directeur bestuurder Rijswijk Wonen
 • Lexje Rietveld, senior business developer bij Eneco
 • Maarten Kokshoorn, Heijmans Energie

C: Randgemeente, Buitengebied of verder de lucht in?

Moeten we uitwijken naar het buitengebied of toch nog verder de lucht in? Daarover gaat u in gesprek met:

 • Jan Freie, adjunct-directeur Gemeente Maassluis
 • Astrid Schlüter, director operations Vesteda
 • Richard Sitton, voorzitter Raad van Bestuur Woonbron en voorzitter Maaskoepel, Federatie van Woningcorporaties

Recap en Netwerkborrel

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Sander Woertman
Sander Woertman
Program Manager
Louisa Rubino
Louisa Rubino
Project Coordinator