Print Friendly and PDF

Ontvangst

Inleiding

Deze studiedag staat onder het deskundige dagvoorzitterschap van Peter van der Gugten, directeur, Heijmans Vastgoed. Hij leidt de dag in goede banen en gaat in gesprek met alle sprekers.

Zorg, wonen en innovatie

Floris Alkemade, rijksbouwmeester, Atelier Rijksbouwmeester
Nu de druk op de woningbouw wordt opgevoerd, wordt gezocht naar innovatieve ideeën om realisatie te combineren met sociale doelstellingen. Met de prijsvraag Who Cares?! bracht de Rijksbouwmeester gemeentes, ontwikkelaars, zorgpartijen en architecten samen rond vraagstukken op het gebied van zorg. Toekomstbestendige woonwijken realiseren was de doelstelling. Floris Alkemade vertelt wat samenwerking hierin kan betekenen en deelt zijn visie op de woonopgave.

De woonopgave vanuit regionaal perspectief

Alex Veldhof, directeur Ruimte Wonen Bodem, Provincie Zuid-Holland
De provincie stuurt op een versnelling van de woningbouwrealisatie én op het versterken van de sociaal-economische vitaliteit. Samenwerking tussen gemeentes en samenwerking met marktpartijen is een belangrijk middel om deze doelen te halen. Alex Veldhof laat zien hoe de provincie deze samenwerking wil faciliteren en welke ruimte er zo ontstaat.

Koffiebreak

Samenwerken aan de woonopgave in de regio Rotterdam/Den Haag

Esther van der Velden, Projectleider, samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam
Sabine Verschoor, Strategisch adviseur at Woningmarktregio Haaglanden
De afgelopen maanden hebben de regio’s Rotterdam en Den Haag gewerkt aan een actualisatie van de regionale woonvisie in opdracht van de provincie. Er is gekeken hoe de samenwerking tussen gemeenten en corporaties vorm kan krijgen zodat gewenste ontwikkelingen snel kunnen worden opgepakt. Naast de opdracht in de sociale voorraad, is er ook een grote toename nodig van de koopvoorraad en de geliberaliseerde huurvoorraad. De samenwerkingsverbanden presenteren de uitkomsten van hun inspanningen en gaan samen in op de kansen die er zo ontstaan voor marktpartijen, corporaties en gemeenten om samen aan de slag te gaan.

Lunch

Investeren in Sociaal en Middelhuur

Henk Harms, directeur Ontwikkeling en Realisatie DSO Den Haag
Hoe zorg je er als gemeente voor dat gewenste ontwikkelingen op het gebied van de woningvoorraad landen bij de partijen die zorgdragen voor de investering, de ontwikkeling en het beheer? Henk Harms beschrijft hoe hij voor Den Haag telkens weer de balans zoekt tussen faciliteren en sturen. Harms schetst de kansen die er liggen in de geactualiseerde woonvisie om gewenste woonmilieus te creëren.

Samenwerken aan inclusieve stedelijke regio's

Emile Klep, directeur Stedelijke Inrichting, Rotterdam
Stad in balans vormt voor Emile Klep de basis voor het werken aan het woonklimaat van Rotterdam. Balans in buurten, tussen verschillende buurten, maar ook tussen Rotterdam en haar omringende gemeentes, is belangrijk om tot een inclusief stedelijk milieu te komen. Samenwerking is hierbij onontbeerlijk. Emile kijkt welke kansen de geactualiseerde regionale woonvisie biedt voor de regio Rotterdam.

Koffiebreak

Topdiscussie: De toekomst van samenwerken in de regio Den Haag Rotterdam

Er liggen kansen voor het smeden van allianties tussen gemeentes en marktpartijen. Maar onder welke voorwaarden? Vertegenwoordigers van de belangrijkste partijen in de regio gaan in discussie over wat er moet gebeuren om snelheid en kwaliteit te realiseren. Met o.a.:

  • Raimond de Prez, ambassadeur verstedelijkingsalliantie Z-H
  • Henk Harms, directeur Ontwikkeling en Realisatie DSO Den Haag
  • Emile Klep, directeur Stedelijke Inrichting, Rotterdam
  • Paul Becht, Regiomanager, BPD
  • Robert Straver, directeur Wonen, Vestia
  • Anjelica Cicilia, Ontwikkelingsmanager Regio Zuid-West, Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Recap & Netwerkborrel

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Sander Woertman
Sander Woertman
Program Manager
Loes Klein
Loes Klein
Project Coordinator