Print Friendly and PDF

Onthaal met netwerklunch

Welkom en Inleiding

Deze namiddag kijken we onder leiding van moderator Prof. Karen Allacker, hoofddocent Duurzaam Bouwen KU Leuven, naar de nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en verbeterkansen van de milieuprestatie van stedelijke gebieden en vastgoed.

Energiebeleid & Financiering Energietransitie

Onlangs zijn 2 duurzame obligaties uitgegeven, waarmee 1.250 miljoen euro is opgehaald. Het Vlaams Kabinet Energie gaat dit bedrag gebruiken om de energie-efficiëntie van haar gebouwen te verbeteren, betaalbare woningen te bouwen en passiefscholen te financieren in het kader van ‘Scholen van Morgen’. Carine Smolders, kabinetschef van Vlaams Minister Energie, presenteert haar visie en geeft een toelichting rondom de plannen op het gebied van vastgoed.

Visie duurzame energiebronnen

Wat zijn de mogelijkheden binnen de energietransitie voor het realiseren van duurzame sites en gebieden? We zien concrete projecten zoals de uitrol van warmtenetten en de eerste diepe geothermiecentrale op de Balmatt-site. Dirk Fransaer, CEO VITO, geeft een overview van de huidige en toekomstige initiatieven en samenwerkingen. Waar liggen uw opportuniteiten?

Koppeling Ruimte & Energie

BUUR ontwikkelt ruimtelijke strategieën waarmee u de milieu-impact van het Vlaams energie- en mobiliteitssysteem kunt verlagen. Johan Van Reeth, bestuurder BUUR, neemt u mee in de mogelijkheden van onder meer kernversterking, 'transit oriented development', circulaire economie, integrale ecosystemen en hernieuwbare energieproductie.

Energiemanagement Overheidsgebouwen

De Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen bepaalt dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen Bijna-Energieneutraal (BEN) moeten zijn. Voor nieuwe overheidsgebouwen geldt dit sinds 2019. Het Facilitair Bedrijf heeft 183 gebouwen van de Vlaamse Overheid in beheer. Tine Moens, ingenieur-architect van Het Facilitair Bedrijf, spreekt over de energetische maatregelen voor het gebouwenpatrimonium. Het betreft de enige overheid in de Benelux met een ISO 50001-certificaat voor haar energiemanagement.

Pauze

ENERGETISCH ONTWIKKELEN

Efficiënte Energiesystemen voor Sites

Hoe kan de energieprestatie van sites geoptimaliseerd worden? Sunita Van Heers, team manager Business Development 3E, neemt u mee in de vormgeving van duurzame sites en gebouwen met integratie van hernieuwbare energie. Uitgangspunt hierbij is het creëren van een efficiënt en rendabel energiesysteem, binnen de kaders van de huidige Energieprestatiewetgeving (EPB) en de voorziene wijzigingen.

Duurzame stadsontwikkeling: Nieuw Zuid & Slachthuissite

Nieuw Zuid wordt een toonvoorbeeld en katalysator voor duurzame stadsontwikkeling in Antwerpen. Bouwheer Triple Living engageert zich om duurzaam om te springen met energie en grondstoffen. Zo is er een warmtenet, een passiefhuisstandaard voor een CO2-neutrale wijk, veel groen en wadi’s voor een hemelwaterneutrale wijk. Gaétan Boulet, ingenieur Triple Living, vertelt over de toegepaste energetische aspecten.

Unieke energiesystemen: De Nieuwe Dokken

Langs de Schipperskaai, verrijst een nieuw stadsdeel rond de Oude Dokken in Gent. Van Roey en CAAAP realiseren in samenwerking met Sogent een 400-tal woningen met een laag energieverbruik en afval krijgt een nieuw leven. Met deze ontwikkeling wordt een nieuwe stap gemaakt om Gent in 2050 klimaatneutraal te maken. U hoort Frederic Vandeputte, projectdirecteur De Nieuwe Dokken bij Caaap, over hoe energie, water, grond- en afvalstoffen worden gerecupereerd en uitgewisseld binnen de site.

Nieuwe financieringsmodellen

BNP Paribas Fortis investeert op grote schaal in innovatieve technologieën en hernieuwbare energieprojecten. Guy Pollentier, head of Sustainable Business Competence Center, gaat met u in gesprek over mogelijke nieuwe financieringsmodellen zoals een Positive Impact Loan en financiering energieprestatiecontract (EPC) kaderend in een verschuiving naar building as a service, energy as a service.

Wrap up & Netwerkdrink

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Wendy-Kristy  Hoogerbrugge
Wendy-Kristy Hoogerbrugge
Program Manager
Marieke Janssens
Marieke Janssens
Project Coordinator

ERKEND DIENSTVERLENER