Bestemd voor:

Op dit jaarevent kunt u netwerken met beleidsmedewerkers van gemeentes, provincie en rijksoverheid, alsmede corporaties, ontwikkelaars, investeerders en adviseurs die actief zijn met woningbouw in de regio Utrecht.