WONINGBOUW
REGIO
ROTTERDAM 2023

, SCHIEDAM

Terug naar editie 2023

Editie 2019

Impressie

Den Haag en Rotterdam moeten alle zeilen bijzetten om de woningbouw te versnellen. Recente cijfers geven aan dat de opgave nog groter is dan gedacht. Drastische maatregelen zijn nodig.

Op 18 juni gingen de belangrijkste betrokkenen bij woningbouw in deze regio met elkaar in gesprek over de 3 grote woonthema’s: woningtekort, betaalbaarheid en versnelling.

Er was duidelijk een grote behoefte bij sprekers en deelnemers om met elkaar van gedachten te wisselen. De bijeenkomst werd vooral gebruikt als een stap richting verdere samenwerking tussen gemeentes onderling en marktpartijen en corporaties.

We kijken terug op een zeer interessante dag die ook door de aanwezige professionals is beoordeeld met 8,1/10!

 

OVER HET PROGRAMMA – Tijdens het congres Woningbouw Den Haag Rotterdam werd vanuit verschillende perspectieven gekeken naar de 3 grote woonthema’s: versnelling, betaalbaarheid en woningtekort. Provincie Zuid-Holland, De grote en middelgrote gemeentes, marktpartijen en corporaties spraken over actuele ontwikkelingen en gingen in gesprek met de deelnemers.

Tijdens de parallelle discussietafels werden op laagdrempelige wijze de drie woonthema’s verder uitgediept. De oproep van Marja Appelman, directeur Woningbouw van BZK, om tijdens de netwerkborrel verder te discussiëren werd door alle aanwezigen actief opgepakt.

Samenwerken aan versnelling en kwaliteit

Wie kwam voor een actuele update van het woningbouwbeleid in de regio Den haag-Rotterdam, werd op zijn wenken bediend op 18 juni. Met bijdragen van wethouder Boudewijn Revis en POR-voorzitter Rob de Jong werden de laatste ontwikkelingen in de grootste steden geschetst. Tanja Verbeeten schetste de acties die de Provincie Zuid-Holland inzet om de woningbouw te versnellen. Daarnaast ging ze in op de woondeal voor de Zuidelijk Randstad.

Een groot deel van de middag was er ruimte voor parallelle Tafeldiscussies waar in kleine groepen werd ingegaan op de drie grootste woonthema’s: versnelling, betaalbaarheid en woningtekort. Daarna kreeg Marja Appelman, directeur woningmarkt bij het Ministerie van BZK, de gelegenheid om het overheidsbeleid voor de aanpak van de verstedelijkingsopgave toe te lichten.

Grote meerwaarde tijdens de dag was het hoogwaardige en evenwichtige deelnemersveld. Gemeentes, corporaties en ontwikkelaars waren gelijkwaardig vertegenwoordigd en ook de investeerders en adviseurs lieten zich niet onbetuigd. Opvallend was dat marktpartijen en gemeentes elkaar flink aan de tand voelden. Veel aannames of achterhaalde ideeën werden door aanwezige sprekers en deelnemers gecorrigeerd, wat ruimte liet voor constructieve discussies.

De bijeenkomst in 10 quotes:

  • De echte oplossing voor problemen in de stad is bouwen, bouwen, bouwen
  • Maar nieuwbouw moet niet worden onderschat: hiermee beinvloeden we maar 3-5 procent van de woningmarkt
  • Den Haag heeft behoefte aan meer hogere sociale huur
  • De huisvestigingsverordening van de gemeente Den Haag is absoluut nodig, totdat er weer genoeg evenwicht in de woningmarkt is
  • 50 procent van de Haagse woningbouw is straks gereguleerd. Maar dat is nodig, want de gemeente heeft weinig eigen grond en is afhankelijk van andere partijen om haar beleid uit te kunnen voeren
  • Verdichten en anders invullen biedt enorme kansen in de wijken uit de jaren 60 en 70. Daar heeft nooit vernieuwing plaatsgevonden en liggen nu enorme opgaven
  • Dankzij verkeerde prikkels door bestaande wet- en regelgeving blijven veel mensen zitten waar ze zitten. Mensen die op een vakantiepark wonen hebben in de stad een appartement, studenten wonen massaal in zelfstandige appartementen terwijl ze beter af zouden zijn op een kamertje in een studentenhuis of bij een hospita. En oudere mensen vereenzamen in hun veel te grote woning terwijl verdunning het draagvlak onder buurtvoorzieningen weghaalt. Door wet- en regelgeving aan te passen vindt doorstroming plaats en kan een deel van de woningvraag zijn plek vinden
  • Let op de NOVI! Gemeentes en provincies gaan deze nationale visie vertalen naar omgevingsvisies die van grote invloed zijn op lokaal woonbeleid
  • De oplossing voor de woonproblematiek ligt vaak niet in de stad, maar in de regio
  • De trend naar steeds kleinere wooneenheden is niet houdbaar. Het delen van voorzieningen biedt mogelijkheden, maar is geen oplossing op zich. Het delen van voorzieningen moet onderdeel zijn van een samenhangend woonconcept.

Programma


Beoordelingen

Deze bijeenkomst is gemiddeld beoordeeld met:


Leonie Andriesse (Gemeente Rotterdam): "Ik vond het qua vorm en omvang van de groep een hele fijne dag. Ook in de gezamenlijke ruimte, plenair, was volgens mij precies een mooi aantal mensen om echt het gesprek met elkaar te kunnen voeren."


Peter van Swam (Kavel Vastgoed): "Het was een goed verzorgde dag. En wat wat mij betreft heel erg geslaagd is, is dat er een hele goede discussie op gang kwam met interessante sprekers. We hadden een heel levendig gesprek dat zelfs aan de borrel nog werd voortgezet"


Komende events

Loading events Agenda wordt geladen.

Komende cursussen

Loading events Agenda wordt geladen.

Blijf up-to-date

Ontvang de nieuwste events en cursussen meteen in uw inbox