Impressie

IMPRESSIE 2019

Den Haag en Rotterdam moeten alle zeilen bijzetten om de woningbouw te versnellen. Recente cijfers geven aan dat de opgave nog groter is dan gedacht. Drastische maatregelen zijn nodig.

Op 18 juni gingen de belangrijkste betrokkenen bij woningbouw in deze regio met elkaar in gesprek over de 3 grote woonthema's: woningtekort, betaalbaarheid en versnelling.

Er was duidelijk een grote behoefte bij sprekers en deelnemers om met elkaar van gedachten te wisselen. De bijeenkomst werd vooral gebruikt als een stap richting verdere samenwerking tussen gemeentes onderling en marktpartijen en corporaties.

We kijken uit naar de volgende editie van dit congres, waarop we wederom de opgave in de volle breedte bespreken en nieuwe coalities kunnen smeden om de volgende stap te zetten.

PROGRAMMA

Tijdens het congres Woningbouw Den Haag Rotterdam werd vanuit verschillende perspectieven gekeken naar de 3 grote woonthema’s: versnelling, betaalbaarheid en woningtekort. Provincie Zuid-Holland, De grote en middelgrote gemeentes, marktpartijen en corporaties spraken over actuele ontwikkelingen en gingen in gesprek met de deelnemers.

Tijdens de parallelle discussietafels werden op laagdrempelige wijze de drie woonthema’s verder uitgediept. De oproep van Marja Appelman, directeur Woningbouw van BZK, om tijdens de netwerkborrel verder te discussiëren werd door alle aanwezigen actief opgepakt.

Beoordelingen

#

We kijken terug op een zeer interessante dag die ook door de aanwezige professionals is beoordeeld met 8,1/10!

REACTIES

Leonie Andriesse (Gemeente Rotterdam): "Ik vond het qua vorm en omvang van de groep een hele fijne dag. Ook in de gezamenlijke ruimte, plenair, was volgens mij precies een mooi aantal mensen om echt het gesprek met elkaar te kunnen voeren."

Peter van Swam (Kavel Vastgoed): "Het was een goed verzorgde dag. En wat wat mij betreft heel erg geslaagd is, is dat er een hele goede discussie op gang kwam met interessante sprekers. We hadden een heel levendig gesprek dat zelfs aan de borrel nog werd voortgezet"

Wouter Loomans (Local Consulting): "Ik ben echt met een heel nieuw inzicht over deze onderwerpen naar huis toe gegaan. Dus ik kom graag nog een keer terug!"

SAMENWERKEN AAN VERSNELLING EN KWALITEIT

Wie kwam voor een actuele update van het woningbouwbeleid in de regio Den haag-Rotterdam, werd op zijn wenken bediend op 18 juni. Met bijdragen van wethouder Boudewijn Revis en POR-voorzitter Rob de Jong werden de laatste ontwikkelingen in de grootste steden geschetst. Tanja Verbeeten schetste de acties die de Provincie Zuid-Holland inzet om de woningbouw te versnellen. Daarnaast ging ze in op de woondeal voor de Zuidelijk Randstad.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.