Impressie

IMPRESSIE

Concrete bijdragen en geëngageerde toekomstvisies: tijdens de studiedag Woningbouw Regio Den Haag Rotterdam kwam de discussie over de noodzaak tot versnelling samen met de vraag hoe we moeten bouwen in dit bijzondere demografische momentum. Want hoewel er nu nood is aan woningen, staat vast dat we tegen 2040 een heel andere opbouw van de woningvraag hebben, met veel woningen die vrij komen door overlijden en andere gezinssamenstellingen. Daarnaast staan ingenomen grondposities regelmatig haaks op het besef dat er binnenstedelijk en langs OV-knooppunten moet worden gebouwd.

Kortom: genoeg om over te praten. De deelnemers lieten zich niet onbetuigd en droegen hun steentje bij aan de inhoudelijke verdieping van de dag. Op de vraag hoe markt en gemeente nader tot elkaar kunnen komen, wees een van de deelnemers bijvoorbeeld op de omgevingswet: die vraagt om plannen waarin gezondheid en kwaliteit voorop staan, daarna pas de rest.

Nadat Alex Veldhof van de Provincie Zuid-Holland de kaders had geschetst, vulden de projectleiders van de samenwerkingsverbanden wonen van Rotterdam en Den Haag de opgave verder in. Esther van der Velden presenteerde het bijzondere ‘Meer Evenwicht’-scenario dat voor maximale spreiding van de sociale voorraad moet gaan zorgen.

Tijdens de afsluitende discussie kregen corporatie Vestia, ontwikkelaar BPD en belegger Syntrus-Achmea Real Estate & Finance de kans om hun visie te delen en te bespreken met de beleidsmakers. Ook hier was er veel ruimte voor uitwisseling met het publiek, waardoor het perspectief van corporatie en ontwikkelaar goed uit de verf kwam. Tijdens de afsluitende borrel werd onverminderd voortgediscussieerd!

BEKIJK FOTO'S

Beoordelingen

#

We kijken terug op een zeer interessante dag die ook door de aanwezige professionals is beoordeeld met 4/5!

PROGRAMMA

Het programma bestond uit een aantal inspirerende presentaties afgesloten met een discussie: De toekomst van samenwerken in de regio Den Haag Rotterdam

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.