NIEUWE GEBIEDEN
VOOR
WONINGBOUW 2021

NIEUWE GEBIEDEN VOOR WONINGBOUW 2021

Aanpak Woningbouwopgave: waar gaan we snel en betaalbaar bouwen?

Ingrid Baggerman
Director Operations

Aanpak Woningbouwopgave: waar gaan we snel en betaalbaar bouwen?

Met de wijziging Woningwet per 1 januari 2022 en de komst van een Minister van Ruimte gaat de woningbouwopgave een nieuwe fase in. Met ruim 1 miljoen nieuwe woningen in 10 jaar tijd kunnen we ons geen achterstanden meer veroorloven. Hoe krijgen we gebieden in de harde planfase snel in ontwikkeling? Waar liggen de nieuwe gebieden waar snel en betaalbaar gebouwd kan worden? Dat hoorde u op deze strategiemiddag.

In 1 middag keken we met dé beleidsmakers, corporaties, ontwikkelaars en investeerders naar kansen en concrete oplossingen voor onze woningbouwopgave. Hoe houden we de ambities hoog, zonder de realiteit uit het oog te verliezen? Welke (beleids)keuzes horen op welk schaalniveau? Hoe zorgt u voor een optimale afstemming? We keken naar de kansrijke gebieden: binnenstedelijk, buitengebied, rafelranden en zelfs vergeten gebieden.

Houd mij op de hoogte

Bestemd voor:

Deze strategiemiddag is bestemd voor wethouders en beleidsmedewerkers van gemeentes, provincie en rijksoverheid, alsmede corporaties, ontwikkelaars, investeerders en adviseurs die actief zijn met woningbouw.

Programma

12:30

13:30

15:00

15:40

17:20


In 1 middag over kansrijke woningbouwlocaties!

Highlights

 • Ministerie BZK deelt instrumenten versnelling woningbouw
 • Afwegingskaders & Grondbeleid Gemeentes
 • Corporaties: Samenwerking Betaalbare Woningbouw
 • Vergeten Gebieden: Betaalbaar & gewild wonen in de stad
 • Topgesprek Integrale Samenwerkingskansen Woningbouw

Blijf up-to-date

Ontvang de nieuwste events en cursussen meteen in uw inbox

Coronaproof & Netwerkgarantie

Deze bijeenkomst organiseren wij veilig en coronaproof volgens de overheidsvoorschriften, zoals coronatoegangsbewijs met legitimatiebewijs en extra ventilatie. Met netwerkgarantie: wij verplaatsen dit event naar een nieuwe datum als de coronasituatie een fysieke samenkomst verhindert. U bent dus verzekerd van een optimaal netwerkevent.

Organisatie

Ingrid Baggerman

Director Operations

Loes Klein

Sr. Project Coordinator

Download hier de nationale woningbouwkaart!

Wat zijn de woningbouwplannen voor 2021-2029? Wat is de plancapaciteit van het aantal nieuw te bouwen woningen? Hoeveel woningen worden waar gebouwd?

Nieuwe Gebieden voor Woningbouw

Topsprekers 2021:

 • Hamit Karakus, Platform31
 • Tobias Verhoeven, Synchroon & NEPROM
 • Wethouder Menno Tigelaar, Gemeente Amersfoort
 • Marja Appelman, Ministerie BZK
 • Maarten Janssen, Amvest
 • Viviane Regout, lid directieraad Ymere en bestuurslid NEPROM
 • Lex Brans, Provincie Noord-Holland
 • Rob van Kalmthout, Rebel
 • Uw dagvoorzitter: Peter Boelhouwer, TU Delft

Nieuwe Gebieden voor Woningbouw 2021

Nieuwe Gebieden voor Woningbouw 2021

Met de wijziging Woningwet per 1 januari 2022 en de komst van een Minister van Ruimte gaat de woningbouwopgave een nieuwe fase in. Met ruim 1 miljoen nieuwe woningen in 10 jaar tijd kunnen we ons geen achterstanden meer veroorloven. Hoe krijgen we gebieden in de harde planfase snel in ontwikkeling? Waar liggen de nieuwe gebieden waar snel en betaalbaar gebouwd kan worden? Dat hoorde u op deze strategiemiddag.