Actuele Studiedag: Volop mogelijkheden in het woonsegment vrije sector huur!

Moment geduld...

Download Whitepaper Vrijesectorhuur

In vrijwel alle gemeenten is er een tekort aan vrijesector huurwoningen, waardoor de doorstroming niet op gang komt. Vrijesectorhuur kan het oliemannetje zijn voor het volkshuisvestingsbeleid. Bent u benieuwd hoe? Download de gratis whitepaper vrijesectorhuur.
Fill out my online form.

Gemeenten, corporaties en beleggers in startblokken

Na de alarmbellen voor het tekort aan vrijesectorhuurwoningen is de tijd rijp voor het oplossen van deze situatie. Dit bleek tijdens het congres Vrije Sector Huur 2016 van SPRYG Real Estate Academy op 3 november.

Het congres was positief over de mogelijkheid van acties om het doemscenario van tekorten te voorkomen. Onder leiding van dagvoorzitter Hamit Karakus (Platform31), werd samen met sprekers van gemeenten, corporaties en beleggers een pragmatische actielijst opgesteld.

Syntrus Achmea: dertig procent voor middeldure huur

Gemeenten doen veel te weinig om de enorme vraag naar huurwoningen op te vangen. Vooral aan woningen voor de middeninkomens is een grote behoefte. Het aantal ontwikkellocaties in de steden moet daarom flink omhoog en bij elke gronduitgifte moet minstens 30 procent worden gereserveerd voor middeldure huurwoningen.

Woningmonitor Noord-Holland 2016

In de eerste 10 maanden van 2016 is de bevolking van Noord-Holland gegroeid met 25.000 inwoners. Prijzen lopen op en de vraag naar woningen stijgt explosief. Ieder jaar brengt de provincie alle gemeentelijke bouwplannen in beeld. De uitkomsten hiervan zijn samen met de ontwikkeling van de woningvoorraad, beschreven in de Monitor Woningbouw. Deze monitor kunt u hier vinden.

Sponsor

Mediapartner