Print Friendly and PDF

Ontvangst

Welkom & inleiding

Om te voldoen aan het Klimaatakkoord moeten jaarlijks c.a. 150.000 woningen aangepast worden. Dagvoorzitter Rinus Vader, leading professional Energy Transition Built Environment bij Royal HaskoningDHV, neemt u mee in de 3 succesfactoren bij verduurzaming: financieel, technisch & samenwerking. Vanuit het drieluik Rijksoverheid, Gemeente en gebouweigenaar kijkt hij naar het aanbod van fossielvrije energie, de aanpassing infrastructuur en het aanpassen van woningen en gebouwen.

Keynote: Inleiding Regionale Energiestrategieën

In 2021 moet iedere gemeente een Warmtevisie opstellen hoe per wijk de transitie vormgegeven wordt. Om dit te stimuleren heeft de overheid 90 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het gasvrij maken van bestaande wijken. Daarnaast moeten woningcorporaties als startmotor de komende 2 jaar 100.000 sociale huurwoningen aardgasvrij maken. Meindert Smallenbroek, directeur warmte en ondergrond Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), neemt u mee in het Klimaatakkoord en geeft aan wat EZK doet om de gemaakte afspraken uit te voeren. Denk aan aanpassingen op het warmtenet, regionale energiestrategieën, het aanpassen van het warmtenet, het bevorderen van geothermie en groen gas.

Samenwerkingskansen Stakeholders: eerste ervaringen

Om een toekomstbestendige leefomgeving te creëren is een goede samenwerking met stakeholders noodzakelijk. Machiel Karels, partner Buro Loo, heeft een uitvoeringsagenda opgesteld voor samenwerking tussen provincie, gemeente, woningcorporaties en netbeheerders. Hij neemt u mee in ambities en de belangrijkste stappen om te komen tot een fossielvrije verduurzaamde en betaalbare sociale woningvoorraad. Daarbij deelt hij de eerste ervaringen van deze case die uitgerold is in Deventer en Harderwijk.

Koffiebreak

De weg naar een Duurzame Woonportefeuille

In ons land bestaat 30% van de totale woningvoorraad uit sociale huurwoningen. Om deze woningen te verduurzamen hebben woningcorporaties de afgelopen 2 jaar hun investeringen verdubbeld. Woningcorporatie Portaal is één van de voortrekkers in deze transitie. Waar richt Portaal zich op? Hoe stuurt Portaal naar een CO2-neutrale woningvoorraad en wat zijn de uitdagingen en dilemma’s? U hoort Robert van Dijk, assetmanager bij Portaal, over de aanpak, vraagstukken en de kosten voor verduurzaming van een gevarieerde woningbouwportefeuille. Bezien vanuit het perspectief als opdrachtgever in samenwerking met bewoners, opdrachtnemers, gemeentes en netbeheerders.

Dé 3 Succesfactoren voor Verduurzaming Woningportefeuille

Succesfactor 1: Financieel Slim Investeren

Iedere investering in duurzaam vastgoed biedt ook voordelen. U hoort Wouter van den Wildenberg, partner bij Fakton Consultancy, over de integrale businesscase gekoppeld aan vastgoed. Hij gaat in op financiële, strategische en ontwikkelvraagstukken bij de verduurzaming en energietransitie. Daarbij komen alle stakeholders Rijk, gemeente, netbeheerder en de gebouweigenaar op portefeuilleniveau aan bod. Hij laat zien hoe proces- en onderhandelingsvaardigheden, aangevuld met financieel overzicht vanuit de keten, resulteert in een waardecreatie voor uw businesscase.

Lunch

Succesfactor 2: Samenwerking Bewonersgroepen

Om grote ingrepen in verhuurcomplexen of bij Verenigingen van Eigenaren voor elkaar te krijgen, moeten vaak ingewikkelde groepsprocessen doorlopen worden. Mieke Weterings, adviseur duurzaam en gezond bouwen bij de Gemeente Den Haag, geeft u handvatten voor het realiseren van draagvlak en medewerking van bewonersgroepen. Daarbij geeft ze uiteenlopende praktijkvoorbeelden uit Nederland.

Succesfactor 3: Keuze Fossielvrije Toepassingen

Casper Tigchelaar, senior onderzoeker en adviseur energie in gebouwde omgeving bij ECN part of TNO, houdt zich voor ministeries en corporaties op beleids- en toepassingsniveau bezig met energiebesparing en fossielvrijetransitie in de gebouwde omgeving. Hij neemt u mee in de omvang van deze opgave. Daarbij geeft hij een actueel totaaloverzicht van de huidige 6 hoofdoplossingen. Hier komen de aard van deze oplossingen, de financiële kosten en technische baten voor het compleet verduurzamen van de onze woningvoorraad samen.

Koffiebreak

Actuele Praktijkcases

Case Warmte aanpassing: Toepassing van Waterstof

Waterstof wordt gezien als één van de sterke bouwstenen voor de energietransitie. Vanaf juni 2019 worden in Rozenburg de eerste appartementen in Nederland verwarmd op 100% waterstof. In samenwerking met Power2Gas, Bekart Heating, Onderzoeksbureau DNV GL, Gemeente Rotterdam, woningstichting Ressort Wonen en Stedin is ingezet op hergebruik van de bestaande techniek en het huidige gasnetwerk. Marco Bijkerk, manager innovative technologies en new business development bij Remeha (en auteur van het boek Help! De energietransitie), neemt u mee in de integrale samenwerking van deze case en lessons learned.

Verduurzaming: prefab renovatie voor woningen uit 1965-1985

Overijssel wil bestaande woningen sneller en goedkoper energieneutraal maken. Daarvoor ontwikkelt deze provincie, samen met 13 partners in 6 landen, een blauwdruk voor een NOM renovatiefabriek: project INDU-ZERO. De fabriek gaat prefab ‘renovatiepakketten’ ontwikkelen voor grootschalige renovatie van grondgebonden woningen en appartementencomplexen naar NOM (nul-op-de-meter). Door een geïndustrialiseerd productieproces gaan de huidige kosten significant omlaag gaan. Ulla-Britt Krämer, projectleider nieuwe energie Provincie Overijssel en INDU-ZERO, vertelt op boeiende wijze hoe op grote schaal woningen, uit de bouwperiode 1965-1985, verduurzaamd kunnen worden.

Renovatie met een Nieuwbouwproduct: Snelle Aanpak met Houtskeletbouw

Sommige woningen zijn technisch en functioneel zo specifiek dat het te kostbaar is om deze te verduurzamen. Daarnaast heeft traditionele sloop-nieuwbouw grote impact op bewoners en de buurt, omdat het traject te lang duurt. Het project 'Blokje Om' is een totaaloplossing met houtskeletbouw, waarbij buurten in hoog tempo en blokje voor blokje worden vernieuwd. Grondgebonden woningen worden tot aan de fundering gesloopt en in slechts 20 werkdagen razendsnel opnieuw opgebouwd. De ontwerptafel is inmiddels nagenoeg gereed voor stapelbouw. U hoort Tine-Loes Hemmes, coördinator productontwikkeling Dura Vermeer Bouw Hengelo, over hoe het traject omgevingsvergunningsrechtelijk verloopt en waar de voordelen liggen.

Recap en Netwerkborrel

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Ingrid Streppel
Ingrid Streppel
Program Manager
Ingrid Baggerman
Ingrid Baggerman
Director Operations
Louisa Rubino
Louisa Rubino
Project Coordinator