Print Friendly and PDF

Ontvangst

Inleiding: Upgraden naar energiezuinige kantoren

Binnen 3 jaar kantoren naar minimaal label C, met als streven 49% CO2-reductie in 2030 en CO2-arm in 2050! Dagvoorzitter Selina Roskam, kennismakelaar Duurzame Utiliteitsbouw bij Rijksdienst voor Ondernemen Nederland (RVO), schetst de uitgangspunten voor het verplichte minimaal energielabel C. Daarnaast laat zij de mogelijkheden en kansen zien van het upgraden richting toekomstbestendige kantoren voor 2030 en 2050.

Waarde maken met BREEAM In-Use

Hoe selecteert u winstgevende kantoren in uw vastgoedportefeuille? Rob van der Heiden, manager bouwkosten van BOAG, is naast specialist op haalbaarheidsonderzoeken en contract- en risicomanagementanalyse, ook expert in de BREEAM In-Use methodiek. Hij neemt u mee in de methodiek en de mogelijkheden bij BREEAM In-Use voor bestaande kantoren. Wat is de meerwaarde voor u? Hoe werkt het stappenplan? Wat zijn de meest voorkomende uitdagingen op ambitieniveau?

De Waarde van Verduurzaming

Welke investering levert de meest optimale waarde? Jaap van ´t Hul, associate valuations & advisory, en Elsbeth Quispel, head of Real Estate Strategy & Innovation, beide van Cushman & Wakefield, zijn dagelijks bezig met de kantorenvastgoed van morgen. Jaap is de expert op het gebied van marktwaardecijfers en neemt u mee in de invloed van zonnepanelen en andere verduurzamingsmaatregelen. Op basis van onder meer deze inzichten ontwikkelt Elsbeth innovatieve en rendabele strategieën voor zowel gebruikers als beleggers en ontwikkelaars. Samen praten zij u bij over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en de effecten ervan op de waarde van kantorenvastgoed.

Koffiebreak

Aanpak Verduurzaming Rijksvastgoedbedrijf

Routekaarten zijn superhandig om praktisch grip te krijgen op de verduurzaming van kantorenvastgoed. Hiermee verbindt het Rijksvastgoedbedrijf de beleidsmatige doelen van 2030 en 2050 aan de uitvoeringspraktijk van vandaag en morgen. Met meer dan 12 miljoen m2 vastgoed in gebruik, heeft Martijn Voorham, programma manager directie portefeuillestrategie en portefeuillemanagement bij Rijksvastgoedbedrijf (RVB), hier dagelijks mee te maken. Hij deelt de ervaringen met de opgave voor het behalen van de duurzaamheidsambities voor de vastgoedportefeuille van het RVB.

Energie-investeringen terugverdienen: Huurcontract hervormen of verbreken?

Is win-win mogelijk voor huurder en verhuurder tijdens de Energietransitie? Hoe zorgt u dat uw investeringen in balans komen? Naast investeringskosten voor verhuurders levert de energiebesparing voor uw huurders ook voordeel op. Nieuwe heldere afspraken of aanpassingen in contracten zijn hierin belangrijk. Jorieke van Strijen, advocaat-counsel HabrakenRutten Advocaten voor Bouw en Vastgoed, geeft advies over de contractvorming rondom uw kantoorverduurzaming.

Lunch

Mogelijkheden (her)financieren en subsidies

Op dit moment financieren banken enkel nog ‘groene panden: kantoren met Energielabel C, B, en A. Hoe speelt u hierop in met uw kantoren die u nog moet verduurzamen? Hein Wegdam, director Sustainable and Innovative Real Estate Products ING Real Estate Finance, geeft de zienswijze en aanpak vanuit bankiers en informeert u over uw financieringskeuzes en subsidiemogelijkheden.

Aanpak op Portefeuilleniveau van NSI

De beursgenoteerde kantoor-investeerder NSI is zeer actief op de Nederlandse kantorenmarkt en speelt in op marktontwikkelingen, zoals met hun flexconcept HNK. Pakweg 11,6% van hun portefeuille voldoet op dit moment nog niet aan de verplichting voor 2023. Hoe pakken zij dat aan? Dennis van der Stoop, head of Technical Assetmanagement bij NSI, en Annemarie de Leuw, assetmanager bij NSI, zijn beide duurzaamheid coördinatoren bij NSI. U hoort de ervaringen bij de verduurzaming van hun kantoorportefeuille: de route, keuzes en de leerpunten.

Koffiebreak

Businesscase: Renovatie van Kantoor Deventer Witteveen+Bos

Begin dit jaar is het volledig gerenoveerde kantoorpand van Witteveen+Bos uit 1975 in Deventer heropend. Dit kantoor van ongeveer 7.500m2 heeft een flinke energie-upgrade gemaakt: naar volledig gasloos en van Energielabel E naar A+++. Daarbij is optimaal ingezet op het minimaliseren van het energieverbruik, de verhoging van de kwaliteit van de werkplekken en een optimale bedrijfssfeer.

Adviseur energie en bouwfysica Iris Snijders Blok en Architect Sascha Laurense, beiden werkzaam bij Witteveen+Bos, vertellen over de technische toepassingen bij energietransformaties. U hoort de uitdagingen en oplossingen die kwamen kijken bij deze businesscase.

Q&A

Wat zijn de leerpunten en aandachtspunten uit de praktijk? De topexperts van vandaag gaan met u in gesprek. Daarbij kunt u zelfs uw eigen kantoorcase inbrengen!

Recap & Netwerkborrel

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Ingrid Streppel
Ingrid Streppel
Program Manager
Ingrid Baggerman
Ingrid Baggerman
Director Operations
Loes Klein
Loes Klein
Project Coordinator