Marja van der Tas

Marja van der Tas

Marja is onder meer plaatsvervangend voorzitter van Commissie Milieueffectrapportage (m.e.r.) en bestuurslid Veilig Verkeer Nederland. Via haar bedrijf TasK 4 You adviseert overheids- en non-profitorganisaties bij beleids- en organisatievraagstukken. Tot half 2017 was zij burgemeester van Steenwijkerland.

Peter Drenth

Peter Drenth

Peter is als gedeputeerde van provincie Gelderland verantwoordelijk voor o.a. landbouw, natuur en landschap, cultuur, erfgoed, vergunningverlening en handhaving. Hij is ook voorzitter van de kopgroep stikstof in het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Jan Willem Erisman

Jan Willem Erisman

Jan Willem is sinds 2012 directeur-bestuurder van het Louis Bolk Instituut, gericht op het bevorderen van duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Tot oktober 2019 was hij buitengewoon hoogleraar Integrale Stikstofstudies aan de VU.

Friso de Zeeuw

Friso de Zeeuw

Friso is omgevingsexpert en adviseert overheden en bedrijven op dat gebied. Tot eind 2017 was hij ruim 10 jaar parttime praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en directeur Nieuwe Markten bij BPD. Hij bundelt kennis en ervaring vanuit verschillende invalshoeken: publiek, privaat en wetenschap (een combinatie die niet veel voorkomt).

Marieke Kaajan

Marieke Kaajan

Marieke Kaajan is advocaat, partner en een van de oprichters van ENVIR Advocaten. Zij is gespecialiseerd in het bestuursrecht en heeft daarbinnen een focus op het omgevingsrecht en het natuurbeschermingsrecht.

Niels Bronsgeest

Niels Bronsgeest

Niels is businessleader m.e.r. en van Aanpak Stikstof bij Tauw. Vanuit die functie is hij betrokken bij project- en procesmanagement van Ontwikkelopgaves Natura 2000, PAS, m.e.r. projecten op landelijk en stedelijk gebied.