Ontvangst met netwerklunch

Welkom

Welkom door Ronald Huikeshoven, directievoorzitter AM. Hij geeft een korte inleiding op de dag en onder zijn leiding kijken we deze middag naar de actuele en toekomstige ontwikkelingen.

Investeren in Leefbaarheid en duurzaamheid

Vastgoed en duurzaamheidsthema’s raken steeds meer met elkaar vervlochten. Niet alleen steden, maar alle partijen die betrokken zijn bij gebiedsontwikkelingen hebben belang bij investeringen in groen, duurzame mobiliteitsoplossingen en wateropslag. U hoort Lisette van Doorn, Chief Executive Europe van het Urban Land Institute, over het rendement van investeringen in leefbaarheid en duurzaamheid.

Wat maakt een aangenaam stadsklimaat?

Gerichte ruimtelijke ingrepen in (binnen)stedelijke projecten kunnen een grote positieve impact hebben op de leefbaarheid van gebieden. Prof. Sanda Lenzholzer, associate professor Healthy Urban Living aan de Wageningen Universiteit, laat zien welke invloed wind, temperatuur en luchtvochtigheid hebben op een stad. Wat levert dat op en hoe kunt u daarop inspelen?

Water in steden: van bedreiging naar kans

Elke stad worstelt op zijn eigen manier met water: van bodemverzakking tot overstroming. Hoe gaat u als gemeente om met urgente waterproblematiek? Van welke waarde kan water zijn voor de leefbaarheid? Hoe staat het met de stresstest die elke gemeente voor 1 januari 2020 gedaan moet hebben? Wat vraagt dat van ontwikkelaars en investeerders? We gaan hierover in gesprek met:

  • Daniël Goedbloed, programmamanager Rainproof Amsterdam
  • Johan Verlinde, programmamanager bij Deltaplan Water Rotterdam

Koffiebreak

Systeemsprong mobiliteit in de praktijk

Het succesvol herontwikkelen van 9.000 woningen in de Merwedekanaalzone in Utrecht is alleen mogelijk met een ambitieuze mobiliteitsstrategie. Dit vereist een systeemsprong waarbij auto plaatsmaakt voor lopen, fietsen, OV en deelmobiliteit. Wouter van Mierlo, afdelingshoofd mobiliteit Gemeente Utrecht, presenteert de plannen.

Aanpak duurzaamheid en klimaatadaptatie in projecten

Duurzaamheid en klimaatadaptie horen vanzelfsprekend onderdeel te zijn van ontwikkelplannen. Dat is de stelling van Onno Dwars, directeur Ballast Nedam Development. Aan de hand van inspirerende voorbeeldprojecten waaronder De Groene Loper in Maastricht (opgeleverd) en Cartesiusdriehoek in Utrecht (in ontwikkeling) toont hij de aanpak, ervaring en waarde van een veerkrachtige leefomgeving.

The Green Village: Samenwerken aan resilience

Jaron Weishut is innovatiestrateeg bij Nexero en managing director van The Green Village. Deze proeftuin van de TU Delft is een incubator voor innovaties in de woon-, werk- en leefomgeving. Hij vertelt hoe u als gemeente, ontwikkelaar en investeerder kunt samenwerken om de stad concreet te verduurzamen. Denk aan de transitie naar gasloze woningen, hoe geparkeerde auto’s als energiecentrale kunnen werken en de integratie van LED-technologie in meubels, straten en gebouwen.

Stedelijke resilience strategie

Binnenkort wordt de Resilience Strategie van Den Haag gepresenteerd. Een sterke stad toont veerkracht wanneer het een keer tegenzit. Den Haag wil opgewassen zijn tegen uitdagingen die ons te wachten staan. Klimaatverandering bijvoorbeeld of digitale veiligheid. En daarbij de levenskwaliteit in de stad hoog houden. Anne-Marie Hitipeuw-Gribnau, chief resilience officer van de gemeente Den Haag presenteert tijdens dit congres het plan en de noodzaak om daarin samen te werken met markt en corporaties.

Topgesprek: De integrale aanpak

Een veerkrachtige stad vraagt om een integrale aanpak. Hoe stellen we de juiste prioriteiten? Hoe verbinden we gemeentelijke belangen met die van ontwikkelaars en investeerders? Hoe kunnen ontwikkelingen elkaar versterken? Een gesprek met:

  • Anne-Marie Hitipeuw-Gribnau, chief resilience officer, gemeente Den Haag
  • Onno Dwars, directeur Ballast Nedam Development
  • Damo Holt, director Rebel

Recap & Netwerkborrel

Print Friendly and PDF

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Sander Woertman
Sander Woertman
Program Manager
Loes Klein
Loes Klein
Project Coordinator