Fill out my online form.

IN 1 DAG:

  1. Update Omgevingswet
  2. Proces: van Omgevingsplan naar Vergunning
  3. Strategisch omgaan met vergunningsaanvragen
  4. Omgevingsvergunning bouwactiviteiten en Wkb
  5. Actuele Praktijkcase: Gemeente Apeldoorn deelt ervaringen

De kosten van deze bijeenkomst bedragen €799,- (excl. BTW) per deelnemer. Dit is inclusief uw lunch, consumpties en parkeerkaart.

Wij bieden een gereduceerd tarief van €699,- (excl. BTW) aan overheden, wooncorporaties, zorgverleners, retailers en logistiekers. Graag als opmerking bij uw inschrijving vermelden! Hierop zijn geen andere kortingen van toepassing.

Kosteloos vervangen

Bent u onverwacht verhinderd? Dan kunt u zich altijd kosteloos laten vervangen door een collega, mits tijdig aan ons doorgegeven. Kosteloze annulering is mogelijk tot drie weken voor aanvang van de bijeenkomst. Daarna bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Annulering kan alleen per email.