Terugblik 2017

Omgevingsvergunning nieuwe stijl

Door: Fred Hobma, TU Delft

Een van de kerninstrumenten van de komende Omgevingswet is de omgevingsvergunning. Natuurlijk kennen we de omgevingsvergunning al sinds 2010 toen de Wabo in werking trad. Onder de Omgevingswet verandert evenwel het nodige. Aanleiding voor vastgoedplatform SPRYG om een studiedag te organiseren op 23 maart. Lees hier het verslag van deze studiedag.

Video Impressie

Hoe werd de dag ervaren en waar ging het over? Bekijk de video impressie van deze boeiende studiedag waarin de dagvoorzitter, sprekers en deelnemers dit vertellen.