Programma

Ontvangst

Inleiding

De Omgevingswet is actief in beweging. Zo wordt er volop aan een aantal aanvullingswetten (bodem en geluid, natuur, grond) gewerkt welke binnenkort parlementair behandeld zullen worden. De studiedag wordt ingeleidt door dagvoorzitter Friso de Zeeuw, hoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft.

Effecten op de maatschappelijke context

Wat is het effect van de Omgevingswet in de maatschappij? Mogelijke dilemma's en uitdagingen worden toegelicht door Sarah Ros, programmamanager VNG en G23.

Rechtsbescherming & handhaving

Welke flexibiliteit, zoals bestuurlijke afwegingsruimte, bieden de Omgevingswet en uitvoeringsregelgeving aan markt en overheid voor maatwerk in afwijking van standaardregels? Welke rechtsbescherming staat er open tegen besluiten op grond van de Omgevingswet? Marinda de Smidt, advocaat/ partner bij Straatman Koster Advocaten geeft u een actueel overzicht.

Lunch

In de praktijk

Omgevingsvergunning bouwactiviteiten

Met de komst van de Omgevingswet zal het vergunningstelsel voor bouwen er anders uit komen te zien. Zo zal de vergunningplicht worden gesplitst in een vergunningplicht voor een ‘technische bouwactiviteit’ en een vergunningplicht ‘op grond van het omgevingsplan’. Peter Schils, senior jurist Omgevingsrecht en Associate Director van Royal HaskoningDHV Legal Consultancy, praat u bij over de belangrijkste veranderingen.

Ruimte voor duurzame initiatieven

De komst van de Omgevingswet dwingt gemeenten tot een omgevingsplan waarin ambities ook een ruimtelijke vertaling moeten krijgen. Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden laat Co Verdaas van Over Morgen zien hoe het omgevingsplan uitnodigt of zelfs tot ruimte dwingt voor duurzame initiatieven.

Casus Soesterberg-Noord

De ontwikkeling van Soesterberg-Noord van bedrijventerrein naar Woon-Werkomgeving, naast de voormalige vliegbasis Soesterberg, is een boeiend voorbeeld van effectieve implementatie van de Crisis- en herstelwet die op de nieuwe Omgevingswet anticipeert. Reinier Kalt, Projectleider Soesterberg-Noord (Gemeente Soest) deelt de opgedane ruimtelijke en juridische ervaringen.

Q&A - Wrap up

Netwerkborrel

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.