Omgevingvergunning Nederland 2017

Actiegerichte studiedag om uw grondbeleid toekomst- bestendig te maken!

Bestemd voor:

Vastgoedbeslissers in de publieke en private sector, zoals beleidsmedewerkers RO en grondbeleid bij gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk, ontwikkelaars, beleggers, rentmeesters, adviseurs, juristen, aannemers en beheerders.

Cuno van Voorst

Toekomstbestendig grondbeleid

Het huidige grondbeleid is aan veranderingen onderhevig. Denk onder meer aan de aanvullingswet grondeigendom in het kader van de nieuwe Omgevingswet, het Rli advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ en de actuele discussies rondom erfpacht.

Tijdens de studiedag Modernisering Grondbeleid 2018 reikten dé experts concrete handvaten en tools aan om succesvol voor te sorteren op de aanstaande veranderingen in wetgeving en overheidsbeleid. Deelnemers hoorden welke veranderingen eraan komen en hoe ze hiermee om kunnen gaan binnen hun gemeente of vastgoedorganisatie.

Cuno van Voorst
Organisator

Impressie

HIGHLIGHTS 2018

  • Overzicht ontwikkelingen Grondbeleid
  • Toelichting Aanvullingswet Grondeigendom en Advies Rli
  • Instrumenten faciliterend Grondbeleid
  • Moderne GREX: flexibiliteit
  • Praktijkvisies vanuit gemeente én ontwikkelaar

Artikel: Modernisering instrumentarium grondbeleid

Door: Fred Hobma, universitair hoofddocent Omgevingsrecht, TU Delft -
Spryg Real Estate Academy organiseerde op 8 februari jl. de studiedag Modernisering Grondbeleid 2018. Aanleiding voor deze dag was er genoeg: de voorstellen voor de Aanvullingswet grondeigendom worden momenteel bediscussieerd in het kader van de komende Omgevingswet. Ook verscheen het veelbesproken advies Grond voor gebiedsontwikkeling van de Rli. En verder blijft erfpacht als instrument voor grondbeleid in de belangstelling staan.

Terugblik editie 2018

Ruim 50 beleidsmakers en vastgoedprofessionals kregen op 8 februari 2018 helder inzicht in de veranderingen in wetgeving en beleid naar aanleiding van de aanvullingswet grondeigendom. Alhoewel deze wet op zijn vroegst in 2021 in werking treedt, waren zowel sprekers als deelnemers het eens dat het belangrijk is om als gemeente voor te sorteren op de veranderingen.

‘Handen af van de anterieure overeenkomst!’

Het kabinet werkt momenteel aan de Aanvullingswet Grondeigendom. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) kwam in Juni 2017 met 8 aanbevelingen voor de wet. Hoe bruikbaar zijn deze aanbevelingen? Praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw (TU Delft) en dagvoorzitter van de studiedag Omgevingsvergunning 2017 reageert.

Advies Rli : Grond voor gebiedsontwikkeling

Op 22 juni 2017 heeft de Rli zijn advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ uitgebracht en overhandigd aan Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. Het kabinet zet in het kader van de Omgevingswet in op de harmonisatie, integratie en vereenvoudiging van de regels voor het grondbeleid die nu nog in verschillende wetten zijn opgenomen. De raad vindt echter dat het kabinet verder moet gaan dan dat. Ook modernisering van de instrumenten voor grondbeleid is noodzakelijk. Lees hier alles over het advies.

Volledig Rli Advies Rapport

Download het volledige advies Grond voor Gebiedsonwikkelingen hier:

#

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Cuno van Voorst
Cuno van Voorst
Project Coordinator
Sherryl Kazmi
Sherryl Kazmi
Project Coordinator