Print Friendly and PDF

Onthaal met netwerklunch

Welkom en Inleiding

Begin 2021 worden de nieuwe CO2-ambities 2030 door de overheid vastgesteld. Daarmee wordt CO2-neutraal vastgoed de nieuwe norm. Dat heeft een flinke impact voor zowel bestaand vastgoed als nieuwbouw. Wat kunnen we verwachten? En hoe spelen we daarop in? Onder de deskundige leiding van Onno Dwars, directeur Ballast Nedam Development, kijken we deze middag naar de vastgoedkansen van deze nieuwe én noodzakelijke norm om de Europese Klimaatambities voor 2030 te halen.

Europese Green Deal: Emissiehandel Gebouwde Omgeving

In de roadmap van de Europese Green Deal zijn klimaatneutrale maatregelen opgenomen, inclusief een Europese Klimaatwet met dwingende instrumenten. Om CO2-neutraliteit te versnellen is het CO2-emissiehandelssysteem, zoals bekend uit de industrie, een belangrijke optie. U hoort Prof. Edwin Woerdman, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen en expert in emissiehandel, over de uitdagingen en oplossingen die komen kijken bij de mogelijke toepassing van emissiehandel op de gebouwde omgeving.

CO2-neutraal Panorama Nederland

Met de klimaatverandering, vergrijzende bevolking, overstap naar hernieuwbare energie, verduurzaming en zelfs een CO2-neutraal gebouwde leefomgeving staan wij voor complexe vraagstukken. Stuk voor stuk opgaven die invloed hebben op onze aanpak van vastgoed en gebieden. Daan Zandbelt, rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving Collega van Rijksadviseurs (CRa), neemt u mee in de 7 doelstellingen voor het realiseren van een CO2-neutraal Nederland en de impact van CO2-reductie op vastgoedprojecten en onze vastgoedbenadering.

Panelgesprek Koplopers CO2-neutraal Vastgoed

Om de ambities voor 2030 te halen is het van groot belang om hier nu al op in te spelen. Onder leiding van Onno Dwars hoort u de meest inspirerende casussen en ambities op het gebied van CO2-neutraal ontwikkelen en vastgoed. We gaan in gesprek met deze 3 koplopers:

  • Nanne de Ru, founder Red Company, over de ontwikkeling & realisatie van het unieke CO2-neutrale en drijvende klimaatcentrum van de Verenigde Naties.
  • Albert Dun, directeur Dun Agro, over de eerste prefab hennepwoning ter wereld en de opschalingskansen ervan.
  • Gideon Maasland, directeur MVRDV, over het ontwerp van het nieuwe groene, duurzame en innovatieve Jaarbeurs-project.

Koffiebreak

Jongerenperspectief op CO2-neutraal Gebouwde Omgeving

Jongeren barsten van de ideeën hoe zij in 2050 willen wonen, werken en reizen. Bij hen groeit de wens om daadwerkelijk bij te dragen aan CO2 neutraal en toekomstbestendig wonen en werken. Beleidsmakers hebben vaak een zeer positieve ervaring met jongerenparticipatie. Eva van Genuchten, bestuurslid jonge klimaatagenda bij de Jonge Klimaatbeweging, geeft haar visie op een CO2-neutrale leefomgeving. Een waardevol inzicht in de toekomstwensen van de jongeren van nu: de vastgoedgebruikers en investeerders van morgen. Hoe kunt u hierop inspelen?

Slim inspelen op Doelstellingen Klimaatakkoord

Topdebat: Kansen CO2-neutraal Vastgoed & Samenwerkingen

Bijna 40% van de totale CO2-uitstoot in Nederland is afkomstig uit de bebouwde omgeving. Begin 2021 worden door de overheid concrete ambities voor 2030 vastgesteld. Daarmee wordt CO2-neutraal vastgoed de norm. Wat is de impact op bestaand vastgoed en nieuwbouw? Hoe kunnen we daar slim op inspelen? Waar liggen de vastgoed- en samenwerkingskansen? Welke concrete stappen gaan we met elkaar zetten? Dagvoorzitter Onno Dwars gaat in gesprek met dé Vastgoedtop over het opstellen van CO2-neutraal beleid en het aangaan van nieuwe samenwerkingen. U hoort:

  • Chris Kuijpers, directeur-generaal Bestuur Ruimte en Wonen Ministerie BZK
  • Phillip Smits, bestuurslid NEPROM
  • Tonny van de Ven, vice-voorzitter Aedes
  • Roel van de Bilt, bestuurder en voorzitter werkgroep Duurzaamheid IVBN

Recap & Netwerkborrel

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Ingrid Streppel
Ingrid Streppel
Program Manager
Loes Klein
Loes Klein
Project Coordinator
Ingrid Baggerman
Ingrid Baggerman
Director Operations