Print Friendly and PDF

Ontvangst

Inleiding door Dagvoorzitter

Esther Geuting, directeur innovatie, Stec Groep, helpt klanten met het vinden van optimale oplossingen voor vastgoedvraagstukken. Ze doet voortdurend onderzoek naar de kantorenmarkt en publiceerde onlangs 10 waarnemingen over het kantoor van de toekomst.

OCHTENDPROGRAMMA: FINANCIEEL, MARKT EN STRATEGIE

Marktoverzicht kantoorvastgoed

De ontwikkeling richting kortlopende leasecontracten heeft grote invloed op de huurprijzen. Multi-tenant kantoren en serviced offices veranderen de verdienmodellen binnen kantoorvastgoed. Ook zijn de huurprijzen per regio en zelfs per locatie flink aan verandering onderhevig. Frank van der Sluys, hoofd Research bij Cushman & Wakefield, bespreekt welke factoren deze ontwikkelingen sturen en wat er voor de komende jaren te verwachten is.

Financiële gevolgen van de veranderende vraag

De vraag naar kantoorruimte is meer dan ooit tevoren onderhevig aan dynamiek. Flexoffice-concepten, digitalisering, de ´War on Talent´, Welzijnsstandaard WELL, de energietransitie en de komst van de nieuwe boekhoudstandaard IFRS16 in 2019 veranderen de aard van – en de vraag naar – het product. Welke strategische en financiële consequenties heeft dit voor verhuurders, vastgoedfondsen en ontwikkelaars? Ad Buisman, partner financial accounting & advisory services bij EY vertelt wat zij zien gebeuren in de markt en waar vastgoedpartijen op moeten letten.

Koffiebreak

Ontwikkeling in waardering

De groeiende vraag naar flexibele werkruimte en de veranderende wijze waarop grote bedrijven hun huisvestingsbehoefte invullen hebben een grote impact op de waardering van vastgoed. In hoeverre verschilt de waardering van multi-tenant kantoorpanden van vergelijkbare single-tenant kantoorpanden? Prof. Peter van Gool, hoogleraar Vastgoedeconomie bij ASRE en de Universiteit van Amsterdam en tot begin 2018 hoofd onroerend goed bij SPF Beheer, belicht de laatste ontwikkelingen.

Internationaal investeringsklimaat

Buitenlandse investeerders en beleggers hebben de Nederlandse kantorenmarkt ontdekt. Martijn Verhaaf, Directeur Capital Markets Netherlands bij Colliers, vertelt waar ze op letten, naar welke gebieden ze kijken en hoe ze zich verhouden tot huurcontracten en de trend richting flexibilisering. Wat kunnen eigenaars en ontwikkelaars doen om de aantrekkingskracht van hun vastgoed te vergroten?

Lunch

MIDDAGPROGRAMMA: CONCEPTEN EN PRAKTIJK

Verduurzaming van vastgoedportefeuilles

De verplichting voor kantoren om in 2023 minimaal duurzaamheidslabel C te hebben bepaalt voor een groot deel de financiële strategie van investeerders en beleggers. Hoe ziet een goede duurzame commerciële portefeuille eruit? Roel van de Bilt, directeur Real Estate Finance bij de Rabobank, deelt de inzichten van zijn bank.

Meetvare invloed van de werkomgeving

Een kantoor dat haar gebruikers ondersteunt in hun werkprocessen en het effect van ingrepen inzichtelijk maakt met sensortechniek en apps, biedt meerwaarde voor de eindgebruiker en voegt waarde toe aan het vastgoed. Boy Lokhoff, partner bij Healthy Workers, licht toe hoe deze visie invloed heeft op de organisatie van B. Amsterdam en leidde tot het oprichten van Healthy Workers.

Koffiebreak

Steden aan het woord

De wijze waarop steden hun beleid afstemmen op lokale uitdagingen in de kantorenmarkt verschilt sterk. De Amsterdamse kantorenloods Pieter Habets en Dennis Jansen van gemeente Zwolle vertegenwoordigen twee uiteenlopende perspectieven.

Pieter Habets legt uit hoe de kantorenmarkt in Amsterdam er op dit moment uitziet, welke knelpunten er zijn en hoe de gemeente deze wil gaan aanpakken. Hoe staat het met vraag en aanbod en het investeerdersklimaat?

Dennis Jansen van gemeente Zwolle vertelt welke consistente en vernieuwende beleidsmaatregelen ervoor hebben gezorgd dat de kantorenleegstand in de Hanzestad op dit moment weer gezond is en naar verwachting binnen afzienbare tijd rond het frictieniveau ligt.

Na hun presentaties gaan Habets en Jansen met de dagvoorzitter en de deelnemers in gesprek over de lokale uitdagingen en wat ze van elkaar kunnen leren.

Wrap up door dagvoorzitter & Netwerkborrel

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Sander Woertman
Sander Woertman
Program Manager
Loes Klein
Loes Klein
Project Coordinator