Programma 2018

Ontvangst

Inleiding

Dagvoorzitter Prof. Willem Korthals Altes, hoogleraar grondbeleid op de faculteit Geo-informatie en grondbeleid, TU Delft, schetst de doelstelling van de dag, en leidt de discussie rondom modernisering van grondbeleid in.

Grondbeleid: van Wro naar Omgevingswet

Sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in 2008 is er onder meer op het gebied van het kostenverhaal veel veranderd. Wat is er veranderd? Wat ging er beter? En op welke wijze wordt er weer naar een nieuwe Omgevingswet toegewerkt? Peter van Haasteren, strategisch adviseur gebiedsexploitaties bij stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam geeft u een handzaam overzicht.

Advies Raad Leefomgeving en Infrastructuur (Rli)

De belangrijkste conclusie van de Rli is dat het grondbeleid niet alleen geharmoniseerd, maar vooral gemoderniseerd moet worden. Ze onderscheidt drie ontwerpeisen voor de aanvullingswet en komt tevens met acht aanbevelingen. Co Verdaas, raadslid Rli, planoloog en adviseur bij Over Morgen, licht de achtergrond, het advies, de eisen en de aanbevelingen in detail toe.

Instrumenten faciliterend grondbeleid, stedelijke kavelruil en zelfrealisatie

De Rli pleit voor beschikbaarheid van verscheidene instrumenten voor derden bij faciliterend grondbeleid, zoals onteigening en voorkeursrecht. Peter Overwater, Rentmeester & Grondzakenjurist bij Overwater Grondbeleid Adviesbureau, gaat met u de diepte in over de voors en tegens. Ook bespreekt hij de discussie rondom de relevantie van stedelijke kavelruil en het zelfrealisatieprincipe, waar de Rli pleit voor koppeling van een realisatieplicht.

Juridische kaders Grondbeleid

Rondom grondbeleid speelt veel juridische wetgeving. Wat zijn de juridische effecten van het advies en de aanbevelingen van de Rli en modernisering van grondbeleid in het algemeen? Egbert de Groot, advocaat en partner grondbeleid en gebiedsontwikkeling bij AKD advocaten gaat met u de diepte in.

Lunch

Aanvullingswet Grondeigendom

Wat is de huidige stand van zaken omtrent de Aanvullingswet Grondeigendom in het kader van de aankomende Omgevingswet? De wet zal binnenkort bij de Raad van State liggen en er wordt verwacht dat deze dit jaar nog parlementair behandelt zal worden. Renée van Bommel, projectleider Aanvullingswet Grondeigendom bij Ministerie IenW, schetst voor u de grote lijnen.

Moderne GREX vergt flexibiliteit

Bestemmingsplannen en projecten zien veel wijzigingen door de jaren heen. Toekomstbeelden veranderen onder gemeenten en ontwikkelaars. Dit vergt flexibiliteit in de grondexploitatie (GREX), waar we van projecten moeten overstappen naar programma’s. Daarnaast is het belang van betere verdeling van kosten en baten essentiëler dan ooit te voren. Aeisso Boelman, director consultancy bij Fakton, zet uiteen hoe we een toekomstbestendigere GREX kunnen uitvoeren.

Amsterdam & Erfpacht

Hoe ziet het Amsterdamse Grondbeleid eruit, hoe wordt er gekeken naar het advies van de Rli en waar ziet de Gemeente Amsterdam ruimte voor ontwikkeling en modernisering? Ook wordt er gekeken naar de uitdagingen rondom erfpacht. Pierre van Rossum, directeur grond & ontwikkeling bij de Gemeente Amsterdam licht zaken in detail toe.

Perspectief Ontwikkelaar Modernisering Grondbeleid

Waar liggen momenteel de uitdagingen in de praktijk van het grondbeleid? Ziet de ontwikkelaar ruimte voor verbetering, zoals bij de aangereikte instrumenten bij faciliterend grondbeleid als gesuggereerd door de Rli? Of moeten we op een andere manier het grondbeleid moderniseren? Desirée Uitzetter, directeur gebiedsontwikkeling bij ontwikkelaar en grootgrondbezitter BPD bespreekt met u de aandachtspunten.

Wrap-up door de dagvoorzitter

Netwerkborrel

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.