Ontvangst

Inleiding

Deze studiedag staat onder het deskundige dagvoorzitterschap van Bas van de Griendt, Stratego Advies. Vanuit zijn adviespraktijk is Bas voor zowel publieke en private vastgoedpartijen dagelijks actief met vraagstukken op het gebied van energietransitie en duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Bovendien is het een onderwerp waarover hij regelmatig publiceert.

Alternatieven voor aardgas: nieuwe energiesystemen

David Peters, Chief Transition Officer bij Stedin geeft u een actueel overzicht van alternatieven voor aardgas. Stedin werkt onder meer aan een duurzaam energiesysteem waarin steeds meer lokaal wordt opgewekt. Daarbij zijn betrouwbaarheid, betaalbaarheid en toekomstbestendigheid sleutelwoorden. Hij laat zien hoe zij samen met gemeentes en marktpartijen naar alternatieven voor aardgasaansluitingen kijken.

Verschil aanpak nieuwe en bestaande wijken

Het gasloos maken van bestaande wijken is een stuk complexer dan bij nieuwbouw. Taco Postma, projectingenieur energiestrategie bij Witteveen + Bos, bespreekt met u de financiële, organisatorische, sociale en technische aspecten van de energietransitie bij bestaande woonwijken versus nieuwbouwwijken.

Koffiebreak

Draagvlak onder bewoners

Vastgoedontwikkelaar AM is bezig met meerdere gasloze ontwikkelingen. De plannen gaan vergezeld van onderzoeken onder (potentiële) bewoners. Maarten Markus, projectmanager duurzaamheid van AM, deelt met u hun unieke onderzoeksresultaten over de houding van bestaande en nieuwe bewoners rondom de energietransitie. Hij laat zien waar de schoen wringt en welke kansen er liggen. Hoe kunt u daarop inspelen?

Samenwerking gemeentes en marktpartijen

Jeroen Roeloffzen, partner bij bureau Over Morgen, adviseert gemeentes, provincies en de VNG bij regionale duurzame energietrajecten. Hij gaat in de aanpak via integrale plannen voor het realiseren van aardgasvrije wijken. Hoe pakt u dat op?

Lunch

Overheidsaanpak: op welk beleidsniveau doe je wat?

Als coördinator energietransitie van de Provincie Zuid-Holland en Hoofd Vastgoed bij de gemeente Leiden heeft Ronald Prins helder inzicht in de beleidsaanpak rondom de energietransitie voor woningbouw. Hoe kijkt elk schaalniveau aan tegen de energietransitie rondom woningbouw? Hoe wordt dit vertaald naar de praktijk? Prins vertelt hoe de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden zich opmaken voor deze opgave en welke oplossingsrichtingen hij ziet.

Case: Next Generation Woonwijk

Yvonne Neef, directeur Woonstad Rotterdam, bespreekt de uitdagingen die zij ervaart bij het gasloos maken van 600 woningen in de Rotterdamse wijk Prinsenland. Ze licht de plannen toe voor de Next Generation Woonwijk: “Bewoners zijn straks ook bezig met energie, water en afval. En met elkaar.” Welke rol pak de corporatie op in deze woonwijk nieuwe stijl?

Koffiebreak

Duurzame warmte als business case

Een transparante business case is van cruciaal belang om draagvlak te genereren voor de energietransitie, aldus Karin van Dijk, senior consultant bij Fakton. De business case van de energietransitie begint bij een betaalbaar aanbod aan de gebruiker. Vanuit haar betrokkenheid bij de Roadmap Next Economy laat Karin zien hoe u als corporatie en investeerder de blok- en wijkgerichte energietransitie als een business case kunt inrichten.

Gemeente als aanjager energietransitie

Hoe zorgt u als gemeente ervoor dat de transitie voor alle betrokkenen financieel aantrekkelijk is? Hoe blijven de ingrepen die daarmee gepaard gaan aantrekkelijk voor bouwers, ontwikkelaars en beleggers? U hoort de visie van Lot van Hooijdonk, wethouder van de gemeente Utrecht en VNG-vertegenwoordiger in het klimaatakkoord. Ze deelt haar leerrijke ervaringen met u, waaronder het aardgasvrij maken van de wijk Overvecht.

Recap door dagvoorzitter & netwerkborrel

Print Friendly and PDF

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Sander Woertman
Sander Woertman
Program Manager
Loes Klein
Loes Klein
Project Coordinator