DEN HAAG
VASTGOED
2022

, DEN HAAG

Terug naar editie 2022

Groeistad Den Haag snakt naar nieuwe woningen en beter ov

Het nieuwe Haagse stadsbestuur moet de focus leggen op woningbouw en een betere ontsluiting van bestaande en nieuwe woongebieden. Daarbij moet het college marktpartijen expliciet zeggen in welke gebieden het wel en niet zal investeren.

Dat zei de Haagse VVD-fractievoorzitter Boudewijn Revis op 29 maart in het Scheveningse Zuiderstrandtheater tijdens de 24e editie van het congres Den Haag Vastgoed, georganiseerd door SPRYG Real Estate Academy. De VVD in Den Haag is met Groep De Mos de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Het ligt voor de hand dat de VVD ook in het nieuwe college zitting zal nemen. Ideeën welke richting het uit zou moeten, heeft de demissionaire wethouder wel.

‘Als college moeten we marktpartijen duidelijkheid geven in welke gebieden we wel en welke we niet grootschalig gaan investeren. Dat hebben we gedaan met een langdurige gebiedsontwikkeling als de Binckhorst. De focus van het nieuwe college moet liggen op een goede ontsluiting met openbaar vervoer. De meest succesvolle woninglocaties zijn de gebieden waar een goede ontsluiting is of komt’, aldus Revis. Langs de hoofdassen wil Den Haag 50.000 woningen en meer werkgelegenheid realiseren.

De afgelopen zes jaar is de Haagse bevolking gegroeid van 500.000 naar 533.000 inwoners. In 2040 wordt zelfs een aantal van 625.000 verwacht. Den Haag dreigt daardoor dicht te slibben; 100.000 nieuwe bewoners betekent 300.000 extra vervoersbewegingen, becijfert de hofstad. De betere bereikbaarheid moet gerealiseerd worden via drie ov-corridors, blijkt uit bestuurlijke stukken.

De Koningscorridor legt de verbinding met alle economische toplocaties; onder meer de Binckhorst, het centrum en Madurodam worden op elkaar aangesloten met een verlenging richting Zoetermeer, Delft en Rotterdam. De Leyenburgcorridor verbindt het centrum beter met de wijken Transvaal, Leyenburg, Den Haag Zuidwest en Loosduinen. En de Oude Lijn behelst een metronetwerk op de huidige treinverbinding met Leiden, Rotterdam en Dordrecht. Deze miljardeninvesteringen moeten de komende decennia leiden tot de helft minder reistijd.

De snelle bevolkingsgroei weet Den Haag vooralsnog te pareren met voldoende woningbouw, verklaarde Henk Harms, directeur ontwikkeling en realisatie Den Haag. ‘De komende vijf jaar komen daar nog 27.000 inwoners bij. De komende vijftien à twintig jaar hebben Rotterdam en Den Haag elk 50.000 extra woningen nodig, tegen 20.000 in de omliggende gemeenten. In 2017 is gelukkig een recordaantal van 4.000 woningen opgeleverd. Dit jaar worden nog eens 4.000 woningen in aanbouw genomen.’

Het gehele verslag over Den Haag Vastgoed verschijnt op 18 april in het aprilnummer van Vastgoedmarkt.

Door: Martijn van Leeuwen
Vastgoedmarkt


Komende events

Loading events Agenda wordt geladen.

Komende cursussen

Loading events Agenda wordt geladen.

Blijf up-to-date

Ontvang de nieuwste events en cursussen meteen in uw inbox