Het belang van circulair bouwen en ontwikkelen in 7 getallen

Door Sander Woertman

Eind januari werd het Circularity Gap Report gepresenteerd door Circle Economy. In het rapport komt de bouwsector uitgebreid aan bod. De bouw en stedelijke gebieden hebben een groot aandeel in de uitstoot van broeikasgassen en de verbruik van grondstoffen. In dit artikel komen de zeven belangrijkste getallen met betrekking tot de bouwsector en circulariteit aan bod. Samen geven ze goed inzicht in de opgave waar de bouw voor staat.#

1. Om te beginnen eerst een algemeen getal. Volgens het Circularity Gap Report is slechts 9.1% van de wereldeconomie circulair. De overige 90.1% draagt dus bij aan het afvalprobleem en uitputting van onze grondstoffenvoorraad.

2. 67% van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd is gerelateerd aan het winnen, verwerken en transporteren van materialen. Een circulaire bouweconomie kan bijdragen aan een drastische vermindering van deze uitstoot, want:

3. Van alle grondstoffen die wereldwijd worden gedolven, is maar liefst 50% bestemd voor de bouwsector. In Nederland gaat het maar liefst om 250 miljoen ton per jaar! De Nederlandse bouw produceert daarnaast 23 miljoen ton sloopafval per jaar. 97% daarvan wordt gerecycled tot laagwaardig materiaal dat bijvoorbeeld wordt gebruikt als ondergrond voor wegen.

4. Daarnaast zorgt de Nederlandse bouwsector voor 40% van de uitstoot van broeikasgassen. Hier ligt een kans voor hergebruik en demontabel bouwen, waarmee het aantal transportbewegingen en kilometers drastisch kan worden beperkt.

5. In steden komt alle ellende van uitstoot, afvalproductie en grondstoffenverbruik samen. Maar liefst 75% van alle grondstoffen wereldwijd gaan richting het stedelijk areaal. En datzelfde percentage aan uitstoot van broeikasgassen is afkomstig uit steden. Dat veronderstelt een belangrijke rol voor steden: hier moet de grootste verandering plaatsvinden.

6. Circulair Bouwen zal vooral op de lange termijn impact hebben. Omdat materialen vaak voor vele tientallen jaren vastzitten in gebouwen, zullen ook bij een extreme omslag naar circulaire ontwikkelmodellen de komende jaren nog veel grondstoffen nodig zijn om de aanstaande bouwopgave goed te kunnen realiseren.

7. In 2030 moet 50% van de Nederlandse bouwproductie circulair zijn. De bouw lijkt inmiddels volledig doordrongen van het belang hiervan. De snelheid waarmee bijvoorbeeld een belangrijke horde – circulair aanbesteden – wordt genomen, stemt tot optimisme. Het wordt steeds duidelijker dat circulair bouwen niet alleen een technisch, maar ook een procesmatig en financieel vraagstuk is waarin verantwoordelijkheden niet alleen bij oplevering en gebruik, maar ook bij sloop en het opnieuw in de cyclus brengen worden meegenomen.

Wilt u als bouwprofessional bijdragen aan de transitie naar een circulaire maatschappij? Op woensdag 23 mei vindt de Studiedag Circulair Vastgoed Ontwikkelen plaats. Na deze dag bent u in staat om met passie en kennis van zaken met opdrachtgevers, leveranciers en ontwerpers een circulaire business case op te zetten.