Programma

Ontvangst in C-Beta op Schiphol Trade Park

C-Beta is de nieuwste hotspot voor Circulair bouwen en ondernemen die als voorpost dient voor Valley, de eerste circulaire business development hub ter wereld op Schiphol Trade Park die in 2021 zal worden opgeleverd. In C-Beta presenteren verschillende internationale bedrijven hun circulaire producten.

Inleiding

Dagvoorzitter Elsbeth Quispel, hoofd strategic consultancy & sustainability, ‎Cushman & Wakefield geeft een korte inleiding van deze studiedag, waarbij we ingaan op de kernvraag: hoe maak je een solide circulaire business case in vastgoed?

Welkomstwoord wethouder Haarlemmermeer

Haarlemmermeer timmert aan de weg met circulaire projecten. Wethouder John Nederstigt zal ingaan op het marktleiderschap van zijn gemeente op het gebied van duurzame ontwikkeling van bedrijfslocaties en de circulaire ambities.

Aan de slag met circulaire gebiedsontwikkeling

Albert Herder, architect en partner Studioninedots
Met de dynamische ontwikkelstrategie Cityplot werkt Studioninedots in verschillende Nederlandse gemeentes aan de transformatie van voormalige industriegebieden tot circulaire en sociale stukken stad. Albert Herder presenteert drie Cityplot-ontwikkelingen, met verschillende opdrachtgevers die ieder hun eigen circulaire ambities hebben: in Amsterdam is Studioninedots initiatiefnemer, in Arnhem wordt in opdracht van BPD gewerkt en in Groningen werkt ze voor de Gemeente.

Circulair aanbesteden

Wouter van Twillert, initiatiefnemer van het Bouwprogramma van C-Creators
Op het vlak van aanbesteden valt nog een hoop te winnen als het aankomt op circulariteit. Het Bouwprogramma van C-Creators werkt sinds vorig jaar met verschillende marktpartijen aan een haalbare implementatie van circulaire ambities, zowel aan de opdrachtgevende als de ontwikkelende kant.

Waarde van circulair vastgoed

Petran van Heel, sector banker bouw, ABN AMRO
Door zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling en realisatie van hèt circulaire voorbeeldproject Circl op de Zuidas en zijn onderzoeken naar circulariteit in de bouw is Petran van Heel dé expert op het gebied van verdienmodellen in de circulaire economie. Van Heel praat over de meest recente ontwikkelingen op dit vlak en wat voor effect deze hebben op de waarde van vastgoed.

Lunch

Op zoek naar nieuwe rollen en samenwerkingen

Jacco Verstraeten-Jochemsen, senior project manager
De complexiteit van circulaire bouwprojecten maakt allianties tussen bouwpartijen van vitaal belang, bijv. om de gevraagde producten te kunnen aanbieden of om sluitende business cases te kunnen maken. Jacco Verstraeten deelt de strategieën waarmee Circle Economy sterke allianties opzet om te komen tot een andere manier van samenwerken te komen. Ze doet dat onder andere in haar Circle Construction programma, dat samen met 20 koplopers in de bouw is opgezet.

Circulair contracteren

Lisanne Castelein, Flux Partners
Een van de grootste vraagstukken die boven de markt hangt, is hoe een circulair ontwikkelproces moet worden vastgelegd in contracten. Lisanne Castelein deed onderzoek naar bruikbare contractvormen en hoe partijen deze moeten inzetten. Haar rapport krijgt veel aandacht in de vastgoedmarkt. Zij reikt u praktische handvatten aan voor circulaire contractvorming bij vastgoedprojecten.

Circulair ontwikkelen in de praktijk

Bob Jansen, partner, Lingotto
Met Haut heeft Amsterdam de primeur van de eerste hoogbouw opgetrokken uit het duurzaamste materiaal ter aarde: hout. In deze case study gaat de ontwikkelaar in op de business case achter het ontwerp. Terwijl hij aan het project werkte, leerde hij een belangrijke les: “wie met circulairiteit aan de slag gaat, raakt besmet met het duurzaamheidsdenken. Het wordt een nieuwe werkelijkheid.”

Gesprek: Kansen voor circulair vastgoed

Wat zijn de drijfveren om te investeren in circulair vastgoed? Vanuit verschillende invalshoeken wordt besproken wat de ervaringen zijn. Het gesprek wordt gevoerd door:

  • Petran van Heel, ABN AMRO
  • Jacco Verstraeten- Jochemsen, Circle Economy
  • Bob Jansen, Lingotto
  • Wouter van Twillert, C-Creators

Recap door de dagvoorzitter

Netwerkborrel

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.