Terugblik

#

DE TERUGBLIK VAN HANS BUCHI

Hans Buchï was dagvoorzitter op Brabant Vastgoed 2018. Hij vertelt u graag over wat hij de highlights vond; en wat zijn beleving was van dit evenement.

BRABANT VASTGOED 2018

Op een bijzondere plek in Eindhoven, het voormalig Natlab van Philips, nu proeftuin voor cultuur en design in spoorzone, vond op 19 april het Brabant Vastgoed Congres 2018 plaats. Als dagvoorzitter kijk ik terug op een gevarieerd programma voor een breed publiek dat alle actuele facetten van het vastgoed raakte.

Gedeputeerde Bert Pauli trapte af met zijn visie op de toekomst van het vastgoed. Daarin ziet hij gebouwen zoals ‘The Eindhoven Engine’ waarin straks 50 bedrijven alles delen. Een belangrijke stap die Brabent heeft gezet is de krachtenbundeling met de Randstad. In de Ruimtelijk Economische OntwikkelingsStrategie (REOS) wordt Brainport erkent als onderdeel van de economische motor van BV Nederland. Daarmee heeft met name Eindhoven zich een duidelijke positie verworven bij de vier grote steden

Alfred Arbouw, demissionair Wethouder van Breda, lichtte daarop toe hoe daar in Breda op ingespeeld wordt. Bijvoorbeeld in het stationsgebied waar de HSL de stad een boost zal geven en met aantrekkelijke vestigingsmilieus.

De marktanalyse van Sven Bertens van JLL bevestigde dat. Hij zoomde in op twee marktsegmenten. In de kantorenmarkt is sprake van een stijgende vraag en op enkele plekken zelfs schaarste. In de zaal gaf bijna de helft van de aanwezigen aan dat er sprake in van een mismatch tussen vraag en aanbod. Voor de logistiek ligt dat anders. De vraag vlakt daar af en er is sprake van speculatieve nieuwbouw.

De beleggers Anne de Jong en Boris van der Gijp bleken uitermate selectief waar het gaat om de kantorenmarkt. Zij hebben alleen vertrouwen in locaties in Den Bosch en Eindhoven, dicht bij het station. Dat zijn locaties waar altijd vraag zal zijn naar een goed product. Breda zou met goed beleid misschien een derde locatie kunnen zijn. Als het om de woningbouw gaat, had Boris aan drie woorden genoeg: ‘Bouwen, bouwen, bouwen!’

Tijdens het interview bleek dat gemeentes die hun leegstaande kantoren sneller hebben gesaneerd nu een betere positie hebben op de kantorenmarkt.

De CEO van Spark, Cassandra Vugts, nam ons mee naar een andere wereld waarin innovaties en digitale technieken tot andere manieren van leven en werken leiden. Maar haar boodschap was ook dat er dringend dingen moeten veranderen, want we kunnen zo niet doorgaan. Haar Spark Campus biedt aanknopingspunten als cross-over voor technologie en vernieuwing in de gebouwde omgeving voor een circulaire, gezonde, veilige, slimme en toch ook betaalbare leefomgeving.

Na de pauze was de energietransitie een belangrijk thema.In de organisatie van ongeveer 40% van de aanwezigen bleek energietransitie topprioriteit te hebben. Zo ook bij Onno Dwars van Ballast Nedam Development. Hij zette stevig in: woningen die nu nog met een gasaansluiting worden opgeleverd noemde hij woekerhuizen, en de bouwers typeerde hij als criminelen. Hij schetste een gebouwde omgeving zo schoon en gezond als beste medicijn van Nederland.

Marianne Linde was nog niet zover. Als Tilburgs directeur Duurzame Stad staat ze vor de opgave 60.000 woningen van het gas af te krijgen. Samenwerken is haar devies.

Het congres besloot met twee spraakmakende projecten. Eerst liet Tobias Verhoeven van Synchroon zien wat ‘Met lef en liefde ontwikkelen’ betekent. Een gebouw waar je nog een keer naar omkijkt als je langs loopt. Maar ook een leegstaande kazeren met liefde oppakken en een nieuwe toekomst geven met een botanisch concept: Breda Botanique!

Daarna was het aan Jos Roijmans van de gemeente Eindhoven en Ralf Peeters van Amvest om te vertellen over de tot standkoming van het plan voor het stationsplein Zuid. Jos lichtte de aanbestedingsstrategie toe waarbij drie partijen zijn uitgenodigd om met weinig randvoorwaarden een voorstel te doen. Ralf vertelde dat deze strategie voor Amvest een reden was om er vol voor te gaan en met succes! Het publiek genoot van de mooie visuals die hij liet zien van een leefmilieu dat Eindhoven nog niet kent.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.