Ontvangst

Inleiding

Dit event staat onder deskundig dagvoorzitterschap van Damo Holt, director/partner Rebel. Hij start deze dag met een korte introductie op het thema over binnenstedelijke gebiedsontwikkeling.

Welkomstwoord

Het symposium wordt geopend door Karin Schrederhof, wethouder Wonen van de Gemeente Delft. Zij presenteert de splinternieuwe Impactanalyse Verstedelijkingsopgave met Kansenkaart van de gemeente Delft. Daarnaast toont zij de grote binnenstedelijke verdichting die op dit moment plaatsvindt waar vroeger het spoorwegviaduct midden door de stad liep: Nieuw Delft.

Ontwikkelingen in Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling is meer dan een optelsom van allerlei individuele wensen. Gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde moeten samengaan met prangende opgaven zoals woningbouw, energietransitie, klimaatbestendigheid en mobiliteit. Friso de Zeeuw, expert gebiedsontwikkeling, gaat in op de laatste ontwikkelingen en schetst een vergezicht voor marktpartijen, bewoners en gemeentes.

Aanpak bij versnipperd grondeigendom

Hoe krijg je in complexe contexten en versnipperde eigendomssituaties toch wenselijke ontwikkelingen van de grond? In plaats van een duur en tijdrovend tendertraject kan beter gefocust worden op het vinden van de juiste partner. Hoe zet je zo'n partnerselectie op? Wat zijn de eisen en criteria die gesteld worden worden? Aeisso Boelman, partner bij Fakton, laat zien hoe partnerselectie werkt en vormgegeven kan worden. En vooral wat de kansen zijn.

Break

Energietransitie: Keuzes en Samenwerkingsvormen

De overheid maakt allerhande plannen om een klimaatneutraal Nederland te realiseren. De gemiddelde bewoner en ondernemer zijn hier nog niet mee bezig en de enthousiastelingen vinden het systeem alleen maar onnodige ballast. Dat is jammer, want het systeem en de leefwereld hebben elkaar nodig om urgente doelstellingen te bereiken. Hoe brengen we beide werelden nader tot elkaar? Jeroen Roeloffzen, partner bij bureau Over Morgen, reflecteert op zijn ervaringen uit de praktijk en schetst de mogelijkheden en samenwerkingsvormen voor een effectieve aanpak van de binnenstedelijke energietransitie.

Lunch

Kansen met financieringsfondsen

Binnenstedelijke ontwikkelingen kunnen baat hebben bij de revolverende faciliteit voor gebiedstransformaties die door BZK is gelanceerd. Hoe werkt het? Waarvoor is dit bedoeld? Wie komt hiervoor in aanmerking? Thimmo van Garderen, business developer bij BNG Bank, legt dit uit en gaat in op de voor- en nadelen van een revolverende fondsstructuur.

Verdichting en Innovatieve Woonconcepten

Binnenstedelijk ontwikkelen vraagt om flexibiliteit, inventiviteit en een luisterend oor. Waar vraagt een plek om? Wat wil de doelgroep? Welke kansen liggen er op gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en mobiliteit? Patrick Joosen, regiodirecteur BPD, laat zien hoe op binnenstedelijke locaties wordt gewerkt aan een divers woningaanbod waarmee belangrijke doelgroepen aan centrumlocaties worden gebonden.

Excursie Gebiedsontwikkeling Nieuw Delft

In de Spoorzone van Delft wordt een gebied van 24 hectare omgetoverd tot een aantrekkelijk woon-werkmilieu. Er komen o.a. 1000-1500 woningen en 40.000 m2 stedelijke functies. Particulieren, woongroepen, ondernemers en ontwikkelaars worden nauw betrokken bij de planvorming.

Ad Alderliesten, manager gebiedsontwikkeling bij Nieuw Delft, presenteert deze bijzondere gebiedsontwikkeling, die zich kenmerkt door een divers woonaanbod en door de zelfbouwkavels waar je kunt wonen én/of ondernemen op kleine schaal.

Vervolgens gaan we onder leiding door het team van deskundigen van Gemeente Delft op excursie door het gebied. U bezoekt deze bijzondere binnenstedelijke locatie waar voorheen het spoorviaduct de stad doorsneed.

Netwerkborrel in het voormalige stationsgebouw van Delft

Print Friendly and PDF

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

PARTNER

ORGANISATIE

Sander Woertman
Sander Woertman
Program Manager
Loes Klein
Loes Klein
Project Coordinator