Print Friendly and PDF

Ontvangst

Inleiding: Slimme Stedelijke Ontwikkeling

Dagvoorzitter Damo Holt, director en partner bij Rebel, geeft een introductie op het praktijkgerichte programma van deze studiedag: het stapelen van ambities op het gebied van wonen, duurzaamheid, mobiliteit en functiemenging in binnensteden. Wat zijn de kansen en mogelijkheden voor slimme binnenstedelijke gebiedsontwikkeling?

Binnenstedelijk Ontwikkelen Nieuwe Stijl

Meervoudig Presteren van Stedelijke Gebieden: Integrale Gebiedsaanpak

Stedelijke gebieden moeten steeds meer presenteren op het vlak van klimaatverandering, inclusiviteit, duurzaamheid en mobiliteit. Dat vraagt om een vergaande verandering van stedelijke ontwikkeling naar een meer integrale gebiedsgerichte aanpak. Op dit moment wordt er volop geëxperimenteerd. Gert-Joost Peek, lector gebiedsontwikkeling & transitiemanagement Hogeschool Rotterdam (en MT-lid Kenniscentrum Duurzame Havenstad), toont u de aanpakmogelijkheden aan de hand van voorbeeldprojecten in Rotterdam en Den Haag.

Mixed-Use als Onmisbaar Binnenstedelijk Onderdeel

Voor een vitaal binnenstedelijk milieu is het mengen van verschillende functies noodzakelijk: mixed-use. Bij hoge dichtheid is daarnaast een zorgvuldige invulling van de gebouwplint van wezenlijk belang. Irma van Oort, partner bij KCAP, heeft als architect in binnen- en buitenland veel ervaring opgedaan bij stedenbouwkundige opgaven en landschapsontwerpen. Zij geeft u concrete handvatten voor het realiseren van succesvolle mixed-use projecten en gebieden.

Topgesprek: Ambities Stapelen, maar hoe?

Elke stad heeft ambities die bij binnenstedelijke ontwikkelingen samenkomen. Hoe gaat u daar als gemeente, ontwikkelaar en investeerder mee om? Hoe borgt u de voortgang? Hoe zorgt u dat bij complexe contexten en versnipperde eigendomssituaties toch wenselijke ontwikkelingen tot stand komen? Dagvoorzitter Damo Holt, Rebel, gaat in gesprek met:

  • Adrian Los, directeur Stedelijke ontwikkeling Gemeente Leiden
  • Gert-Joost Peek, lectoraat Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement Hogeschool Rotterdam
  • Bert Krikke, CDO Floriade
  • Nicole Maarsen, CIO Syntrus Achmea REF

Lunch

De Praktijk: Integrale Binnenstedelijke Gebiedsaanpak

Slim Combineren van Duurzaamheidsambities

In Leiden wordt binnenstedelijke gebiedsontwikkeling gecombineerd met grote duurzaamheidsambities. Directeur Stedelijke Ontwikkeling Adrian Los vertelt hoe de gemeente dit combineert met andere uitdagingen op het gebied van mobiliteit, inclusiviteit en voorzieningenaanbod. Hij gaat in op het Stationsgebied rondom Leiden Centraal en de Schipholweg. Deze flinke binnenstedelijke gebiedsopgave wordt gecombineerd met grote duurzaamheidsambities rondom 5 thema's: energie, mobiliteit, klimaat, vergroening en circulariteit. Vervolgens vertelt Nicole Maarsen over de rol van Syntrus Achmea REF als investeerder in dit bijzondere project: waar ziet zij de kansen, mogelijkheden en uitdagingen?

Floriade Almere 2022 als incubator voor duurzame binnenstadswijk

In het hart van Almere wordt druk gewerkt op het Floriadeterrein voor de wereldtuinbouwtentoonstelling dat in het voorjaar van 2022 wordt gehouden. Al voor de Expo wordt het festivalterrein, in samenwerking met de gemeente, Dura Vermeer en Amvest, gedeeltelijk ontwikkeld als groene, circulaire en gezonde woonwijk. Na de Expo wordt de binnenstedelijke woonwijk verder afgebouwd. Bert Krikke, CDO Floriade, deelt met u zijn ervaringen met het ontwikkelen van deze wijk. Daarbij gaat hij in hoe op korte termijn hoge ambities kunnen worden verwezenlijkt.

Unieke Excursie: Duurzaamste Kilometer van Nederland

Als afsluiting van deze studiedag gaan we op excursie naar het stationsgebied van Leiden Centraal/Schipholweg. Dit gebied met dagelijks ruim 70.000 gebruikers, wordt tot 2025 volledig getransformeerd tot de Duurzaamste Kilometer van Nederland. De 'Coalitie van Ambitie' bestaande uit maar liefst 29 partijen (waaronder Synchroon, Syntrus Achmea REF, Amvest, ABN AMRO, NS, Prorail, NUON, waterschap, provincie en gemeente) hebben een Green Deal ondertekend gezet om de flinke duurzaamheidsambities waar te maken. Zij starten met 7 kansrijke business cases. U krijgt een persoonlijke toelichting op dit unieke binnenstedelijk project als voorbeeld voor binnenstedelijke ontwikkeling nieuwe stijl.

Netwerkborrel

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Sander Woertman
Sander Woertman
Program Manager
Louisa Rubino
Louisa Rubino
Project Coordinator