BENG
ZORGVASTGOED
2020

, DEN HAAG

HIGHLIGHTS

  • Keynote: BENG & Zorgbeleid
  • BENG-Stappenplan Zorgvastgoed
  • Businesscase BENG-proof Zorg- en Welzijnsgebouw
  • Vastgoedanalyse & Toekomstbestendige Nieuwbouw
  • Topgesprek: Toekomst van Zorgvastgoed

BENG ZORGVASTGOED 2020

DONDERDAG 26 NOVEMBER 2020. NEW BABYLON, DEN HAAG

Bestemd voor:

Deze studiedag is bestemd voor vastgoedprofessionals in de publieke en private sector: zorginstellingen, corporaties, gemeenten, ontwikkelaars, investeerders, warmte- en energieleveranciers, architecten, juristen, financiers, ingenieurs, aannemers, installateurs, netbeheerders en adviseurs.