Ontvangst

Welkom en Inleiding

Dagvoorzitter Jan Veuger, lector Maatschappelijk Vastgoed, Hanzehogeschool Groningen heet u van harte welkom op deze 11e editie. Daarbij geeft hij een kort overzicht van de ontwikkelingen in maatschappelijk vastgoed.

Professioneel opdrachtgeverschap bij gemeenten

Keynotespreker Prof. Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw op de TU Delft, presenteert de resultaten van het onderzoek Professioneel opdrachtgeverschap bij gemeenten in Nederland. Dit onderzoek in samenwerking met het lectoraat Maatschappelijk Vastgoed.

Barometer Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 2018

Presentatie van de resultaten van het nieuwste onderzoek in 2018 onder alle Nederlandse gemeenten over de trends en ontwikkelingen in gemeentelijk vastgoed. Onderzoekers Daan Bartels, lectoraat Maatschappelijk Vastgoed en Annette van den Beemt-Tjeerdsma, promovendus lectoraat Maatschappelijk Vastgoed tonen u de interessante resultaten!

Positionering Vastgoedmanagement Gemeenten

Peter Broer sr. vastgoedadviseur Metafoor Vastgoed en Annette van den Beemt-Tjeerdsma presenteren de onderzoeksresultaten van het vastgoedmanagement bij Nederlandse gemeenten. Omdat maatschappelijk vastgoed over meer dan alleen stenen gaat, zullen zij juist aandacht besteden aan de manier waarop gemeenten hun vastgoedmanagement organiseren. En hoe zij kunnen werken aan een nog professionelere organisatie!

Klaas Mast, Afdelingshoofd Vastgoed van de Gemeente Delft, geeft op basis van zijn gemeentelijke vastgoedervaring een inhoudelijke reactie geven op de onderzoeksresultaten van de Positionering Vastgoedmanagement Gemeenten.

Omvang en rolverdeling gemeentelijke vastgoedorganisaties

Rinald van der Wal, directeur bbn adviseurs en kennispartner lectoraat Maatschappelijk Vastgoed gaat in op het onderzoek van bbn naar de omvang van en rolverdeling binnen gemeentelijke vastgoed organisaties.

Koffiebreak

Kansen Maatschappelijk Vastgoed: verduurzaming en energietransitie

Het Instituut voor Vastgoedmanagement heeft de afgelopen tien jaar bij gemeenten het landelijk vastgoedonderzoek (LOVGM) gehouden. Walter Rozendaal gaat op deze dag in op de kansen die gemeenten creëren zodra de gebouwenportefeuille op orde is. Uitdagende trajecten als verduurzaming en de energietransitie worden beter uitvoerbaar. Realiseren gemeenten zich dat ze met maatschappelijk vastgoed een troefkaart in handen hebben?

De kracht van een goede opdracht

Presentatie van het boek ‘De kracht van een goede opdracht’ door Margriet Drijver (veelgevraagd interim directeur/bestuurder en toezichthouder van publieke organisaties, zoals Woningstichting Beter Wonen Vechtdal in Hardenberg) en initiator van het boek dat zij samen met Marjet Rutten heeft geschreven.

Topdebat Toekomst Maatschappelijk Vastgoed

Hoe ziet de professionele toekomst van maatschappelijk vastgoed eruit? We gaan in debat met de bovenvermelde sprekers:

  • Marleen Hermans
  • Rinald van der Wal
  • Walter Rozendaal
  • Margriet Drijver
  • Aangevuld met Paul Oortwijn, directeur Vastgoed gemeente Groningen

Afsluiting en netwerkborrel