BAROMETER
MAATSCHAPPELIJK
VASTGOED 2018

BAROMETER MAATSCHAPPELIJK VASTGOED 2018

DINSDAG 2 OKTOBER 2018

Terug naar editie 2018

Editie 2018

Impressie

Het lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Hanzehogeschool Groningen heeft op 2 oktober 2018 de resultaten van ‘Gemeentelijke Vastgoedonderzoek 2018’ met de publicatie van het boek Barometer Public Real Estate: Special Issue 2018 gepresenteerd. Om een actieve bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van het gemeentelijke vastgoedmanagement hebben bbn, Instituut VGM, Metafoor en het Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed in 2018 de krachten gebundeld en hun onderzoeksresultaten gedeeld.

De laatste jaren krijgen gemeenten steeds meer aandacht voor het professionaliseren van het gemeentelijk vastgoedmanagement. Doordat zij zich hierin verder ontwikkelen, ontstaat meer behoefte aan kennis, zelfreflectie en aan vergelijking met andere gemeenten. De onderzoekssamenwerking onder de noemer van het ‘Gemeentelijke Vastgoedonderzoek 2018’ beantwoordt aan deze behoefte. Het doel van de partijen is om op deze wijze bij te dragen aan de verdere professionalisering van het vastgoedmanagement bij Nederlandse gemeenten.

Resultaten
Aan het Gemeentelijk Vastgoedonderzoek 2018 heeft 20% van alle gemeenten in Nederland deelgenomen. De deelnemende gemeenten beslaan bijna 29% van het aantal inwoners in Nederland. De totale omvang van de vastgoedportefeuille van 30 gemeenten die de Benchmark Gemeentelijke Vastgoedorganisaties invulde, bedraagt 7,2 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak en meer dan 5.500 gebouwen (exclusief gemeentegrond). Van de overige gemeenten weten we de omvang van de portefeuille niet.

Een aantal essentiële zaken zijn inmiddels uit de analyse naar voren gekomen. De uitkomsten bevestigen het beeld dat is ontstaan op basis van meerdere onderzoeken naar gemeentelijk vastgoed in de afgelopen tien jaar. Als het gaat om vastgoedprofessionalisering zitten gemeenten nog steeds in een groeifase. Steeds meer gemeenten zetten stappen naar hogere niveaus van profes

Komende events

Loading events Agenda wordt geladen.

Komende cursussen

Loading events Agenda wordt geladen.

Blijf up-to-date

Ontvang de nieuwste events en cursussen meteen in uw inbox