Cursus Rekenen Aan Circulair Vastgoed

Vastgoedprojecten doeltreffend afwegen op basis van een risico-inschatting

Cursusdata

Woensdag 20 mei 2020, Antwerpen
Dinsdag 26 mei 2020, Den Haag

Bestemd voor:

Deze cursus is bestemd voor vastgoedbeleggers, projectontwikkelaars, gemeentelijke beleidsmedewerkers, medewerkers sociale huisvesting, financiers, beheerders, stedebouwkundigen, planologen, architecten, aannemers, makelaars, juristen en adviseurs.

Onzekerheden en Risico's in Vastgoed

  • Onzekere duurtijd van nodige vergunningen
  • Mogelijke daling vastgoedprijzen tijdens looptijd ontwikkelingsproject
  • Kans op budget- of termijnoverschrijdingen aannemingswerken
  • Innovaties energietransitie en circulariteit
  • Impact nieuwe samenwerkingsvormen
Marcel Sanderse

Sturen op risico’s en onzekerheden bij vastgoedbeslissingen!

Met het veranderende politiek klimaat, marktomstandigheden en energie-innovaties wint het inschatten van risico’s bij vastgoedbeslissingen aan belang.

Haalbaarheidsanalyses worden traditioneel gebaseerd op een enkelvoudig getal (bv. gemiddelde waarde), soms aangevuld met sensitiviteitsanalyses (meest optimistisch en pessimistisch scenario). Geen van deze methoden geeft een goede inschatting van alle mogelijke uitkomsten van het eindresultaat.

Met deze unieke cursus krijgt u in 1 dag een methodologische aanpak en hulpmiddelen aangereikt, om risico’s en onzekerheden in te schatten én te integreren in uw berekeningsmodellen.

Daarmee kunt u de uitkomst op een meer doeltreffende manier afwegen. En bepalen welke onzekere factoren en risico’s de grootste impact hebben op uw eindresultaat. Zo kunt u uw project of portefeuille meer gericht aansturen. Graag tot ziens!

Marcel Sanderse
Organisator

Programma

In 1 dag leert u:

  1. Opzetten Kwantitatieve Risico-analyse
  2. Risico-Modellen opzetten in Excel
  3. Financiële risico-analyse: Monte Carlo Simulatie
  4. Kosten-en planningsrisico-analyse (CSRA)
  5. Hoe integreert u risico’s in bestaande rekenmodellen?

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

Beoordeling

Deze cursus is beoordeeld met: Review Basiscursus Vastgoedrekenen België

Reactie deelnemer

"Vooral de gedachtegang over hoe risico's in kaart te brengen is nuttig voor mijn dagelijkse praktijk!” (editie juni 2019)

Cathy Van Der Salm

WILT U ADVIES?

Neem dan contact op met onze opleidingsadviseur Cathy van der Salm. Stuur een email of bel naar het bovenstaande telefoonnummer.

VORMINGSUREN

#

6 RICS

3 BIV