Programma

Ontvangst

Inleiding Vastgoed- & Gebiedstransformatie

De transformatiemarkt is flink in beweging. U krijgt een actuele overzicht van de trends en ontwikkelingen binnen de markt van transformaties en herontwikkelingen.

We zien een verschuiving van individuele panden naar gebiedstransformaties, met combinaties van sloop/nieuwbouw. Ook de aanleiding is aan het verschuiven van leegstaand vastgoed naar projecten die vanwege de energietransitie aangepast moeten gaan worden. Denk aan de label C verplichting van kantoren in 2023 en het van aardgas halen van bestaand vastgoed ingegeven door de energietransitie. Waar liggen de kansen en uitdagingen?

Juridische Aspecten

Uw docent: Joost Hoekstra | Advocaat & Partner bij Straatman Koster Advocaten

De wet- en regelgeving biedt vaak meer ruimte en flexibiliteit voor transformatie en herbestemmen dan u denkt. Met welke wet- en regelgeving moet u op voorhand rekening houden? En op welke wijze maakt u optimaal gebruik van de juridische ruimte en flexibiliteit? We schetsen de belangrijkste juridische aspecten rondom transformatieprojecten:

 • Leegstandwet
 • Omgevingsrecht: Bestemmingsplan - flexibiliteitsmogelijkheden en Planologische kruimelgevallen
 • (Toekomstige) Omgevingswet
 • Civiele instrumenten bestrijding leegstand
 • uitvoering transformatie: Contracten en IE-rechten
 • PPS / Overheid / Fondsen

Koffiebreak

Fiscale aspecten

Uw docent: Susan Raaijmakers | Partner bij Taxand Nederland

Een slim doordachte fiscale aanpak van een transformatieproject kan het verschil maken tussen winst of verlies. U wordt wegwijs gemaakt in de belastingvoordelen bij transformatie, zoals overdrachtsbelasting, BTW en verhuurdersheffing. Lesstof:

 • Transformatie: Verbouw of in Wezen nieuwbouw?
 • Overdracht vastgoed vóór transformatie in de 2% of 6%?
 • Koop/aanneming; één of twéé prestatie’s?
 • Transformatie tot Short Stay
 • Combinatie nieuwbouw en transformatie

Lunch

Financiële haalbaarheidsanalyse

Uw docent: Ronald Daalman | (Re)Development Director bij Fakton

Een scherpe haalbaarheidsanalyse is het beginsel voor een weloverwogen besluit om over te gaan tot transformatie. Hoe benaderd u de haalbaarheid van een transformatieproject? En onder welke condities is transformatie haalbaar? Lesstof:

 • Marktanalyse
 • Locatie/gebiedsanalyse
 • Gebouwanalyse
 • GREX-VEX-beheer

Koffiebreak

Praktijkcase: Betoncentrale Leidschendam

Onder begeleiding van de docenten gaat u samen met de andere deelnemers aan de slag met een praktijkcase: de oude Betoncentrale in Leidschendam. Deze gebiedstransformatie omvat interessante mix van herontwikkeling en transformatie, met sloop/nieuwbouw.

Op basis van een cashflow analyse met rekenmodellen worden de belangrijke factoren toegelicht om de financiële haalbaarheid voor u inzichtelijk te maken. Daarbij is de huidige en toekomstige situatie belangrijk. De resultaten worden gezamenlijk doorlopen en behandeld met ruimte voor feedback. We kijken naar belangrijke vraagstukken, zoals:

 • verkoopprijs
 • planologische route
 • fiscale optimalisatie
 • aanbestedingsprocedure vanuit de gemeente
 • residuele grondwaarde.

Afsluiting & netwerkborrel