Ontvangst


Inleiding en update vastgoedrekenen

Wat betekent de energietransitie voor onze vastgoedmarkt? Hierbij kijken we zowel naar de bestaande bouw als de nieuwbouwmarkt. Voordat we aan de energietransitie, zoals Gasloos, NOM, BENG en EPC=0, gaan rekenen starten we met een korte opfrissing van de basisbegrippen van vastgoedrekenen. Rekenbegrippen die aan de orde komen zijn onder andere BAR, NAR, Discounted Cash Flow (DCF) en Exit Yield/Restwaarde.

Koffiebreak

Relevante begrippen Energietransitie

Er zijn veel begrippen rondom de energie-ambities voor zeer zuinige nieuwbouw en bestaande bouw. In de praktijk is er verwarring over wat de begrippen precies inhouden. Wij geven u een overzicht van de wettelijk gecertificeerde begrippen, met ingangsdata en hun betekenis en impact in de praktijk:

  • NOM (Nul op de Meter)
  • BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw)
  • Energieprestatiecoëfficiënt EPC = 0
  • Passiefhuis
  • Active House

Lunch

Vastgoedrekenen aan Energietransitie

In de middag gaan we een aantal casussen behandelen waarbij de energietransitie centraal staat. In veel gevallen zullen aan de voorkant extra investeringen moeten worden gedaan, die op langere termijn terugverdiend moeten worden of invloed hebben op het rendement. Maar wat als er juist (nog) niet wordt geïnvesteerd in de energietransitie? Ook dat zal gevolgen hebben op het rendement en de toekomstwaarde van het vastgoed. U krijgt inzicht in de financiële impact van de energietransitie en hoe u daarin richting kunt geven.

Case: Gasloos maken Bestaand Kantoor

Per 1 juli 2018 is de gasaansluiting bij nieuwbouw verboden. Daar is dus geen alternatief meer. Maar wat als een bestaand pand afgesloten moet worden van het gasnet? We gaan aan de hand van een concreet voorbeeld met een rekenmodel aan de slag en berekenen wat het betekent voor zowel de eigenaar als de gebruiker wanneer een kantoor van het gas wordt gehaald.

Koffiebreak

Case: NOM maken Nieuwbouw Appartement

We gaan met een Excel rekenmodel aan de slag. Het doel is om te berekenen hoeveel investeringsruimte beschikbaar is op basis van de actuele regelgeving en voorwaarden. We gaan rekenen aan de financiering en investeringen die gedaan moeten worden om een nieuwbouwappartement Nul op de Meter (NOM) te maken.

Afsluiting met netwerkborrel