Ontvangst


Inleiding en relevante begrippen Energietransitie

Wat betekent de energietransitie voor onze vastgoedmarkt? Er zijn veel begrippen rondom de energie-ambities voor zeer zuinige nieuwbouw en bestaande bouw. In de praktijk is er verwarring over wat de begrippen precies inhouden. U krijgt eerst een overzicht van de wettelijk gecertificeerde begrippen, met ingangsdata en hun betekenis en impact in uw vastgoedpraktijk:

  • Uitleg 3 BENG-indicatoren (Bijna Energie Neutraal Gebouw)
  • NOM (Nul op de Meter)
  • Energieprestatiecoëfficiënt EPC = 0
  • Active House
  • EPV (Energieprestatievergoeding)

Koffiebreak

Opzet & Toepassing Rekenmodel Energietransitie

In de middag gaan we een aantal casussen behandelen waarbij de energietransitie centraal staat. Daartoe gaan we samen het Rekenmodel Energietransitie opzetten. In veel gevallen zullen aan de voorkant extra investeringen moeten worden gedaan, die op langere termijn terugverdiend moeten worden of invloed hebben op het rendement. Maar wat als er juist (nog) niet wordt geïnvesteerd in de energietransitie? Ook dat zal gevolgen hebben op het rendement en de toekomstwaarde van het vastgoed. U krijgt inzicht in de financiële impact van de energietransitie en hoe u daarin richting kunt geven.

Lunch

Cases: Gasloos maken Bestaand Kantoor en Huurwoning

Per 1 juli 2018 is de gasaansluiting bij nieuwbouw verboden. Daar is dus geen alternatief meer. Maar wat als een bestaand pand afgesloten moet worden van het gasnet? We gaan aan de hand van een concreet voorbeeld met het Rekenmodel Energietransitie aan de slag. We berekenen wat het betekent voor zowel de eigenaar als de gebruiker wanneer een bestaand kantoor of een bestaande huurwoning van het gas wordt gehaald. Dat levert interessante inzichten op!

Koffiebreak

Case: BENG maken Nieuwbouw Appartement

We gaan met een Excel rekenmodel aan de slag. Het doel is om te berekenen hoeveel investeringsruimte beschikbaar is op basis van de actuele regelgeving en voorwaarden. We gaan rekenen aan de financiering en investeringen die gedaan moeten worden om een nieuwbouwappartement BENG te maken. Daarbij kijken we naar BENG1 (energiebehoefte), BENG2 (fossiel energieverbruik) en BENG3 (aandeel hernieuwbare energie).

Afsluiting met netwerkborrel