Print Friendly and PDF

ONTHAAL

Inleiding door moderator

Wat is de impact en de reikwijdte van het nieuwe Vlaams Huurdecreet op de vastgoedwereld? Wat verandert er concreet en wie krijgt ermee te maken? Prof. dr. Nicolas Carette, Universiteit Antwerpen schetst het algemeen kader en de werking van het Vlaams Huurdecreet. Vervolgens geeft hij de contouren en perspectieven weer, alsmede de impact en gevolgen op de woninghuurwetgeving en de residentiële huurmarkt.

Nieuwigheden en wijzigingen voor huurders en verhuurders

Joris Lagey en Dr. Wannes Buelens van Equator Advocaten, zetten de belangrijkste wijzigingen voor huurders en verhuurders van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan op een rij. Zij geven u een overzicht van de belangrijkste maatregelen voor huurders en verhuurders. Denk aan huurwaarborg, huurovereenkomst, huurprijs en indexering, plaatsbeschrijving, renovatie en opzeggingsmogelijkheid, nietig-verklaring huurovereenkomst, gebruikskosten, brand- en waterschade, erkenning en financiële ondersteuning van huurdersorganisaties en verhuurorganisaties.

BREAK

Impact op residentiële vastgoedmakelaar

Sven Potvin, director Quares Residential Agency, gaat in op de impact en gevolgen vanuit het standpunt van de residentiële vastgoedmakelaar. Hij bespreekt onder andere de huidige Woninghuurwet en het algemeen kader van Het Vlaams Huurdecreet, de medehuur, duur en opzeg, huurcontracten en het renovatiehuurcontract, de uittredende plaatsbeschrijving en huurherstellingen, de veranderingen inzake de huurwaar-borg en financiële aspecten, de woningkwaliteit en herstellingen en de nietigheidssanctie bij een onbewoonbaarverklaring.

LUNCH

Impact op studentenhuisvesting

Het nieuwe Vlaams Huurdecreet heeft niet alleen betrekking op de huur van woningen, bestemd tot hoofdverblijfplaats, maar ook op studentenkamers en studentenwoningen. Peter Verlinde, director Quares Real Estate Investments, geeft een overzicht van de wijzigingen, de praktische gevolgen en mogelijke oplossingen voor studentenkamers en studentenwoningen.

Standpunt vastgoedeigenaren

Prof. dr. Daily Wuyts van De Eigenaarsbond vzw, die de belangen verdedigt van vastgoedeigenaars en beheerders van vastgoed, bespreekt het Vlaams Huurdecreet vanuit enerzijds de ervaring en anderzijds uit het perspectief van de (mede-)eigenaars-verhuurder.

BREAK

Standpunt huurders

Joy Verstichele, coördinator van het ‘Vlaams Huurdersplatform’, de door de Vlaamse overheid erkende organisatie die de huurdersbonden ondersteunt en de belangen van de huurders verdedigt, bespreekt het Vlaams Huurdecreet vanuit het perspectief van de private huurder.

Wrap-up

NETWERKDRINK

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Peter Schrijver MRE
Peter Schrijver MRE
Program Manager
Eline Hartgers
Eline Hartgers
Project Coordinator