Print Friendly and PDF

ONTHAAL

Inleiding door moderator

Bij transformatie van vastgoed komt zowel de financiële waarde als culturele waarde aan de orde. Geert Driesen, docent Universiteit Antwerpen en vennoot AWG Architecten, bespreekt de voor- en nadelen van transformatie en wat de toekomstvisie is van het bestaand stedelijk patrimonium in functie van onder andere verdichting en culturele duurzaamheid. Daarbij deelt hij tevens enkele praktijkervaringen en inzichten.

Juridische Aspecten

Welke juridische aspecten komen aan bod bij transformatieprojecten? Astrid Clabots, advocaat bij CLABOTS Advocaten, geeft een zo compleet mogelijk juridisch overzicht met betrekking tot leegstand, tijdelijk gebruik en transformatie van vastgoed. Zij gaat in op praktische, duurzame en juridische oplossingen bij transformatieprojecten. En hoe u optimaal gebruik kan maken van de beschikbare juridische ruimte (publiek en civielrechtelijk).

Fiscaal en Financiële Aspecten

Danny Stas, managing partner, Laga Advocaten, geeft u een fiscaal-financieel overzicht bij vastgoedtransformatie. Zo bespreekt hij de BTW en overdrachtsbelasting die bij transformatie kunnen verschuldigd zijn, alsmede de fiscale stimuli (verlaagde BTW), wettelijke mogelijkheden voor BTW-recuperatie, zoals op de ontwikkelingskosten. Daarnaast gaat hij in op de voordelen in de vorm van subsidies, zoals bouwsubsidies, duurzaamheidssubsidies, zoals die op beschikbare energiebesparende mogelijkheden.

Strategie bij transformatieprojecten

Wanneer is kiezen voor transformatie of herontwikkeling van vastgoed de juiste keuze? Nadège Vervoort, director development flanders bij CBRE bespreekt wat transformatie betekent en wat nodig is om succesvolle transformaties te realiseren. Naarmate de transformatiekansen stijgen, stijgt immers ook de restwaarde van leegstaand vastgoed. U hoort relevante onderwerpen zoals haalbaarheidsstudie, inschatten van het (her)ontwikkelingspotentieel en alsook het optimaliseren van de waarde van het vastgoed.

LUNCH

Financieringsbehoefte

De financiering van transformatietrajecten is in veel gevallen een uitdaging en met name gericht op een voorfinanciering. Wie financiert de ontwikkelaar tijdelijk de transformatie c.q. renovatieperiode? Hoe past transformatie in de verduurzamingsvisie van banken? Wanneer is het financieren van te transformeren vastgoed aantrekkelijk voor banken? Kris Liesse, directeur Business Centre Antwerpen Haven ING Bank, gaat in op deze problematiek en bespreekt zowel het standpunt van de bank als de risicoperceptie van banken en andere financieringsverstrekkers.

Transformatie van kantoren in de stad Antwerpen

De vastgoedmarkt in de stad Antwerpen is zichtbaar in beweging. Kantoorgebouwen transformeren in snel tempo naar residentiële woontorens, foodmarkets, assistentiewoningen, hotels en retailoppervlaktes. Transformatie van kantoren is dus een belangrijk instrument om leegstand weg te werken en de groeiende vraag naar huisvesting en andere bestemmingen te realiseren. Daarnaast zijn steden en gemeenten zich ook steeds meer bewust van het belang van bedrijfsruimte in de stad. Ties Vanthillo, business & innovatie Stad Antwerpen, geeft een stand van zaken van de Antwerpse kantorenmarkt én vertelt vanuit de praktijkervaring van de stad over leegstand, renovatie en transformatie van kantoren.

Case Study: Militair Hospitaal Antwerpen en Oostende

Ondanks de grotere complexiteit zijn transformatieprojecten een vruchtbaar werkterrein voor vastgoedontwikkelaars. Steeds vaker neemt transformatie de rol van nieuwbouw over. Wat zijn de transformatiekansen, wat moet worden aangepast om de kans op een succesvolle transformatie te vergroten en hoe haalt men steeds weer het optimale uit een gebouw? Aan de hand van de herbestemmingsprojecten Militair Hospitaal Antwerpen (het huidige ’t Groen Kwartier) en Militair Hospitaal Oostende legt Lode Waes, CEO Vanhaerents, uit wat de kansen voor ontwikkelaars zijn bij transformatieprojecten.

Discussie en afsluiting

NETWERKDRINK

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Peter Schrijver MRE
Peter Schrijver MRE
Program Manager
Eline Hartgers
Eline Hartgers
Project Coordinator

MEDIAPARTNERS