Onthaal

Inleiding door de moderator

Moderator Philip Borremans, Hoofd vastgoed ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV)

PPS als realisatiemodel

U krijgt een actueel overzicht van Prof. Steven Van Garsse, vice voorzitter Team of Specialists inzake PPS. Wat is daar te gebeuren?
• De nieuwe PPS-vormen DB en DBM
• ESCO’s en Energie-performantie (ERS-neutrale PPS-renovatiecontracten rondom energie)
• De tendens van circulair, waaronder circulair aanbesteden van PPS-en

Juridische Actualia en Risicobeheersing PPS en DBFM

Annelies Verlinden, advocaat - partner DLA Piper, schetst vooreerst de actuele tendensen inzake PPS in Vlaanderen: projectstructurering, nieuwigheden inzake gunningsprocedures, standaardisatie, contracten en bruikbare richtlijnen bij uitvoering van PPS en DBFM(O). Daarbij belicht zij de opportuniteiten en valkuilen. Tevens wordt aandacht besteed aan de risicobeheersing in dit soort trajecten en bij zulke contracten.

Break

Fiscale aspecten

Een belangrijk aandachtspunt bij het uitwerken van PPS-projecten is de fiscale behandeling ervan. Dit vereist bijgevolg een integrale benadering waarin naast de bestuurs- en privaatrechtelijke dimensie ook voldoende aandacht gaat naar het fiscaalrechtelijke luik. Stijn Vastmans, advocaat Tiberghien.

Financiering van Publiek-Private Samenwerkingen

Financiering van PPS betreft een nauw samenspel tussen bank, overheid en private partner(s). Welke financieringsvormen zijn tegenwoordig gangbaar? Hoe kijkt een bank naar een toekenning? U krijgt een actueel overzicht en hoort interessante aandachtspunten bij financieringscontracten van Stefaan Van Dyck, associate partner Monard Law Brussel. Stefaan brengt tevens de financiële tendensen van het luik Social Housing in kaart

Lunch

PPS en DBFMO in de praktijk: de ervaringen

Welke leerpunten worden in de praktijk opgedaan voor meer performante PPS-trajecten? Welke onderdelen verdienen extra aandacht? Wim Straetmans, managing director van Kairos presenteert zijn ervaringen met PPS Keerdok Mechelen. Aan de hand van deze case geeft hij ook een toelichting op de 'best practices', zoals opgesteld door het VBA (Vereniging van Belgische Aannemers).

Bouwshift - Welke bijdrage kan PPS Gebiedsontwikkeling wel/niet leveren?

Hoe kan PPS gebiedsontwikkeling ondersteunend zijn binnen de randvoorwaarden opgelegd door de bouwshift? Zoals bij een aanpak van een buurt, deel van een binnenstad, bedrijventerrein of nieuw uitbreidingsgebied? Op welke wijze moeten publieke en private partners met risico’s omspringen? Hoe bouw je flexibiliteit in contracten, zodat deze toekomstbestendig zijn? U krijgt een overzicht van Barbara Morisse, advisor Real Assets van Rebel, alsmede enkele tips en tricks om tot een succesvol project te komen.

Wrap up & afsluitende netwerkdrink

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Marcel Sanderse
Marcel Sanderse
Director
Loes Klein
Loes Klein
Project Coordinator

VORMINGSUREN

#

6 RICS

6 uur