Onthaal

Inleiding door de moderator

Moderator Philip Borremans, business manager Vastgoed ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV)

PPS als realisatiemodel:
regelgeving, valkuilen en updates

U krijgt een actueel overzicht van Prof. Steven Van Garsse, vice voorzitter Team of Specialists inzake PPS, Economische Commissie voor Europa Verenigde Naties.
• Nieuwe EU-richtlijnen: wat is de impact op de PPS-projecten?
• Welke garanties mag de overheid geven?
• Standaardisatie van PPS: wat is de impact op de competitie? En op het eindresultaat? Zijn er voldoende mogelijkheden voor innovatie?

Juridische Actualia en Risicobeheersing PPS en DBFM

Sofie Logie, partner Publius, schetst allereerst de actuele tendensen inzake PPS in Vlaanderen: projectstructurering, nieuwigheden inzake gunningsprocedures, standaardisatie, contracten en bruikbare richtlijnen bij uitvoering van PPS en DBFMO. En welke juridische voordelen en valkuilen zijn er? Vervolgens kijkt ze naar de risicobeheersing in dit soort trajecten en bij zulke contracten.

Break

Fiscale aspecten

Een belangrijk aandachtspunt bij het uitwerken van PPS-projecten is de fiscale behandeling ervan. Dit vereist bijgevolg een integrale benadering waarin naast de bestuurs- en privaatrechtelijke dimensie ook voldoende aandacht gaat naar het fiscaalrechtelijke luik. Stijn Vastmans, advocaat Tiberghien.

Financiering PPS en DBFM

Financiering van PPS betreft een nauw samenspel tussen bank, overheid en private partner(s). Welke financieringsvormen zijn tegenwoordig gangbaar? Hoe kijkt een bank naar een toekenning? U krijgt een actueel overzicht en hoort interessante aandachtspunten bij financieringscontracten van Erik Paquay, director Rebel.

Lunch

PPS in Gebiedsontwikkeling

Hoe kan PPS gebiedsontwikkeling ondersteunen? Zoals bij een aanpak van een buurt, deel binnenstad, bedrijventerrein of nieuw uitbreidingsgebied? Op welke wijze moeten publieke en private partners met risico’s omspringen? Wat is hun taakverdeling binnen het project? Hoe bouw je flexibiliteit in contracten, zodat deze toekomstbestendig zijn? Pieter Staelens, adviseur Rebel, geeft een overzicht, alsmede enkele tips en tricks om tot een succesvol project te komen.

PPS-ervaringen Stad Gent

Carl Dejonghe, raadgever stadsontwikkeling/ruimtelijke planning Stad Gent, geeft een ‘tour de horizon’ van de Gentse PPS-projecten, zoals Tondelier, Schipperskaai en Ringkaai. PPS is maatwerk, maar welke constanten zijn te onderkennen? Welke leerpunten heeft Gent opgedaan voor meer performante PPS-trajecten? En welke onderdelen worden anders ingericht voor komende PPS-projecten, zoals De Porre en Ecowijk Gantoise? Denk aan participatie, jurysamenstelling, gunnings- en onderhandelingsfase.

Wrap up & afsluitende netwerkdrink

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Marcel Sanderse
Marcel Sanderse
Director
Marieke Janssens
Marieke Janssens
Project Coordinator