Programma

Tijdens de 2e editie Smart Real Estate kijken we naar hoe de toekomstige ontwikkelingen de komende
jaren slimmer en duurzamer moeten. Duurzame vastgoed ontwikkeling is een strategische noodzaak.
We gaan in op innovatieve oplossingen en actuele trends.

Onthaal met lunch

Inleiding

Waar liggen de slimme opportuniteiten voor vastgoed? Moderator Rik Menten, business development director at Arcadis Europe North & South verzorgt de inleiding van deze inspirerende namiddag.

TRENDS & VISIES

Smart Cities

Slimme steden creëren meer banen, zijn schoner, flexibeler, efficiënter en veiliger. Zij zijn de sleutel tot een duurzame wereld in ruimtelijke, sociale en economische zin. Sofie Narinx, associate partner IBM Global Business Services geeft een blik op Smart Cities vanuit haar eigen perspectief.

Morgenstadt: de smart city van morgen

Het gerenommeerde Duitse Fraunhofer-instituut is enkele jaren geleden haar smart-city initiatief ‘Morgenstadt’ gestart: een wereldwijd toonaangevend kennistraject dat de vragen over de stedelijke structuren van morgen tracht te beantwoorden. De vastgoedsector heeft een centrale rol in realisatie van de stad van morgen. Uit de 'smart city'-samenwerking is voortgekomen dat Morgenstadt ook in Nederland van start gaat. Ook voor België ziet het Fraunhofer-Instituut samenwerkingsmogelijkheden. Steffen Braun informeert u over de state-of-the-art inzichten die uit het Morgenstadt-project zijn voortgekomen.

Smart Urbanisation

Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck, architect & founder BODGAN & VAN BROECK neemt u mee in detoekomst. Hij geeft zijn visie en gaat in op de strategieën die volgens hem nodig zijn voor duurzame (gebieds) ontwikkelingen.

Break

PROJECTEN | DE PRAKTIJK

Project Niefhout Turnhout: slimme en betaalbare energie

Partners ION, PMV en de Stad Turnhout ontwikkelen binnen het project Slim Turnhout op oude industriële terreinen een nieuwe wijk waar het slim wonen en werken is. Met de focus op modernisering en duurzaamheid. Davy Demuynck, managing partner van ION presenteert u de herontwikkeling van houtverwerkingsbedrijf naar een nieuwe slimme ecologische woonwijk waar ook een warmtenet wordt toegepast. Door stap voor stap te groeien, wordt werk gemaakt van een succesvol warmtenet, een meer duurzame energievoorziening en een verhoogde energie-efficiëntie in Turnhout.

Leuven: groene, compacte stad van de toekomst

Leuven wil tegen 2030 klimaatneutraal worden. Het grootste deel van de CO2-uitstoot in Leuven valt onder te brengen vijf thema's; gebouwen, mobiliteit, energie, natuur & landbouw en consumptie. De transitie is slechts mogelijk als er rond alle vijf thema's wordt gewerkt. Voorzitter en schepen stad Leuven Mohamed Ridouani informeert u over Leuven Klimaatneutraal 2030. Hij gaat concreet in op relevante voorbeeldprojecten rond vastgoed, energie, duurzaamheid.

EXCURSIE naar innovatief project The Horizon

Aan het eind van deze namiddag gaan we de praktijk van slimme technologie zelf aanschouwen. We bezoeken The Horizon, een slim en innovatief project. Daar worden diensten en gemeenschappelijke delen op een geïntegreerde wijze aangeboden, via een online platform, die een fysische en virtuele extensie van de privatieve appartementen vormt. Het concept is een antwoord op een aantal belangrijke maatschappelijke evoluties waarbij duurzaamheid verder gaat dan reconversie en passief wonen.

Toon Haverals, Chief Development Officer Home Invest Belgium verzorgt een korte inleiding, waarvan we dit innovatieve project per bus bezoeken.

Netwerkdrink