Impressie 2016

Geslaagd congres!
Tijdens Smart Real Estate België maakten professionals weer kennis met innovatieve ideeën, concepten en slim vastgoed. Via inspirerende lezingen en casestudy’s kregen de aanwezigen te horen hoe ze hun projecten duurzamer, efficiënter en rendabeler kunnen maken.

Dat de Vlaamse regering de geplande ‘betonstop’ op donderdag 1 december formeel bekrachtigde, gaf het event extra pigment, temeer omdat Leo Van Broeck, Vlaamse Bouwmeester en zaakvoerder van BOGDAN & VAN BROECK als notoire voorstander van een nieuwe ruimtelijke ordening een van de sprekers was.

#

Afsluitend kregen de aanwezigen de kans om project The Horizon te bezichtigen tijdens een excursie, een mooie afsluiting van een geslaagd congres.

Graag tot volgend jaar!

Ingrid Baggerman

Moment geduld...