VERHOGEN
RUIMTELIJK
RENDEMENT 2019

, ANTWERPEN

Luk Lemmens

Provincie Antwerpen

Pierre Lemaire

Departement Territoriale Strategie persective Brussels

Veronique Adriaenssens

Arcadis Belgium

VERHOGEN RUIMTELIJK RENDEMENT 2019

DINSDAG 26 NOVEMBER 2019. , ANTWERPEN

Met wie kunt u netwerken?

Op dit event wordt kennis uitgewisseld en nieuwe initiatieven ontplooid door : overheden, bouwheren, investeerders, financiers, architecten, stedenbouwkundigen, aannemers, makelaars en adviseurs.