HERBESTEMMING
RELIGIEUS
VASTGOED 2022

, ANTWERPEN

In 1 dag:

  • Vlaamse Agentschap Onroerend Erfgoed: visie & beleidsupdate religieus vastgoed
  • Toekomstblik vanuit Bisschoppenconferentie België, Interdiocesaan Centrum
  • Actueel overzicht & Beleidsplan 'Platform Toekomst Kerken'
  • Juridische aspecten & duurzaam herbestemmen religieus patrimonium
  • Praktijkcase: nieuwe rol Sint-Annakerk Gent
Terug naar editie 2022

Editie 2019

Impressie

Op donderdag 3 oktober vond de eerste editie plaats van Herbestemming Religieus Vastgoed. We kijken met ruim 70 vastgoedprofessionals naar een zeer geslaagde dag.

Sfeerimpressie

We kijken terug op een zeer interessante dag die ook door de 70 aanwezige vastgoedprofessionals is beoordeeld met 4 sterren!

PROGRAMMA – Onder leiding van moderator Koenraad Van Cleempoel zijn de actuele ontwikkelingen en specifieke problematieken op het vlak van het onroerend religieus erfgoed besproken. Er is dieper ingegaan op het beheer en exploitatie van religieus vastgoed. De dag is afgesloten met een aantal praktijkcases.

Programma

09:00 uur

Onthaal

09.30 uur

Inleiding door moderator

Moderator Prof.dr. Koenraad Van Cleempoel is verbonden aan de Universiteit Hasselt en coördinator van de internationale masteropleiding ‘Adaptive Reuse, Exploring Spatial Potentials and Poetics of the Existing’. Hij geeft een overzicht van het historisch religieus erfgoed in Vlaanderen en focust hierbij op de herbestemmingsmogelijkheden.

Algemeen overzicht en kerkenbeleidsplannen

Jonas Danckers, wetenschappelijk medewerker onroerend religieus erfgoed Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC), bespreekt de actuele ontwikkelingen en specifieke problematieken op het vlak van het onroerend religieus erfgoed. Daarbij gaat hij ook in op de leegstandsbestrijding middels herbestemming en herontwikkelingen. Ook komt aan bod de visie van de kerk tegenover herontwikkeling en de kerkenbeleidsplannen. Hij gaat in op het verschil tussen een kerkbeleidsplan (langetermijnvisie op het gebruik van kerkgebouwen in een gemeente, noodzakelijk voor restauratiepremies voor beschermde en niet-beschermde kerken), meerjarenplan en beheersplan.

11.00 uur

Break

11.15 uur

Beheer & Exploitatie

Het religieus erfgoed in Vlaanderen is rijk en divers, maar tegelijk ook kwetsbaar. Het beheer en de exploitatie ervan is een complexe opdracht en zet beheerders en eigenaars onder druk. Zo is de kostprijs voor onderhoud en restauratie van dit type architectuur bijzonder hoog. Een verantwoord en efficiënt beheer van religieus vastgoed is daarom een buitengewoon belangrijke uitdaging voor kerk- en gemeentebesturen. Bart Vercauteren, bisschoppelijk gedelegeerde Bisdom Brugge, dienst kerkfabrieken, geeft concrete handvatten:

  • Wat is de actuele problematiek die bij het beheer van religieus erfgoed aan bod komt?
  • Wat is de impact die het beheer van kerken op lokale besturen en kerkfabrieken met zich meebrengt?
  • Welke beheersvormen bestaan er?

Investeren & Financiering Religieus Vastgoed

Geert Wellens, partner Triginta Real Estate Fund, bespreekt het investeren in en de financiering van de herbestemming van religieus vastgoed. Zo behandelt hij de respectvolle herontwikkeling van religieuze gebouwen op de nood aan infrastructuur voor de zorg. Daarbij gaat hij ook in op het opzetten van Publiek-Private Samenwerkingen (PPS) met steden en gemeenten. Geert schreef een aantal opmerkelijke bestsellers over beleggen, vastgoed en financiën en was onder meer journalist, uitgever en directeur voor de financieel-economische uitgeverijen Roularta (Trends, Knack, Kanaal Z) en Mediafin (De Tijd, L’Echo).

12.45 uur

Lunch

13:45 uur

Fiscale & juridische aspecten: pro deo of pro fisco?

Bij de herbestemming van religieus vastgoed komt ook de fiscus om de hoek kijken. Steven Michiels, advocaat-vennoot bij GD&A advocaten, gaat in op de fiscaal-juridische aspecten van religieus vastgoed. Hij bespreekt onder andere de effecten op de vrijstelling van onroerende voorheffing, de toepassing van verlaagde btw-percentages en de gevolgen van de rechtspersonenbelasting bij nevenbestemmingen. Deze fiscale aspecten en optimalisatiemogelijkheden worden toegepast op enkele concrete casussen, zoals de nevenbestemming van een kerkgebouw als gemeentelijke bibliotheek.

De Business Case voor Herbestemming Religieus Vastgoed

Michel Vanstallen, founder & CEO Imoya, vertelt aan de hand van de case studies inzake de omvorming van een Ursulinenklooster, een klooster van de paters Franciscanen-Recolletten en het klooster en de kerk van het Paterspand Turnhout hoe de businesscase voor de herbestemming van religieus vastgoed benaderd kan worden. Op praktische wijze bespreekt hij hoe zowel financieel als maatschappelijk rendement worden beschouwd. Thema’s als samenwerking met de lokale omgeving, maatschappelijke meerwaarde, potentieel rendement en operationele valkuilen komen hierbij aan bod.

15.15 uur

Koffiebreak

15.30 uur

Valorisatie van Religieus Patrimonium

Waar kiemt het potentieel voor de toekomst van het religieus patrimonium in Vlaanderen? Kristof Lataire, CEO Kapittel, bespreekt de mogelijkheden rond de her- of nevenbestemming, valorisatie en medegebruik van het religieus patrimonium in Vlaanderen. Wat kan de bijdrage zijn aan onze gemeenschappen vandaag? Hoe gaan we dit patrimonium vrijwaren van verwaarlozing, verval of sloop? Een en ander wordt toegelicht aan de hand van enkele concrete cases. Zowel het publieke religieus patrimonium alsook enkele praktijkvoorbeelden vanuit het patrimonium van congregaties en ordes komen aan bod.

16.15 uur

Netwerkdrink

 


Beoordelingen

Deze bijeenkomst is gemiddeld beoordeeld met:


"Verrijkend, inzicht gevend in de stakeholders die je moet benaderen om religieus vastgoed te ontwikkelen."


Komende events

Loading events Agenda wordt geladen.

Komende cursussen

Loading events Agenda wordt geladen.

Blijf up-to-date

Ontvang de nieuwste events en cursussen meteen in uw inbox