Onthaal met netwerklunch

Welkom en inleiding

We staan voor de complexe uitdaging om méér te doen met dezelfde ruimte en dus op een slimme, zorgvuldige manier te (her)gebruiken. Onder leiding van moderator Johan Geeroms, CEO PSR Brownfield Developers (onderdeel van Jan De Nul Group) en voorzitter Brownfield Foundation, kijken we deze namiddag naar de uitdagingen en vooral de mogelijkheden voor reconversieprojecten.

Goed gelegen (industrieel) erfgoed

Vlaanderen telt vele leegstaande gebouwen die zijn beschermd omwille van hun (industrieel) archeologische waarde. De instrumenten van het ruimtelijk beleid bieden tal van mogelijkheden tot reconversie van dit vaak goed gelegen erfgoed. Sonja Vanblaere, administrateur-generaal Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed, vertelt over de wisselwerking tussen erfgoedbeleid en ruimtelijk beleid aan de hand van een aantal recente voorbeelden van herbestemming van erfgoed.

Locaties kansrijke Brownfieldontwikkeling

Een van de doelstellingen vanuit de Vlaamse Overheid is om goed gelegen delen van de bebouwde ruimte die onderbenut of verouderd zijn, te transformeren tot gemengde kernen met nieuwe woongelegenheden. Brownfields kennen een eigen complexiteit in onder meer vervuiling, waardoor de overheid de transformaties stimuleert. Mark Andries, administrateur-generaal Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), spreekt over de kansrijke locaties en financiële ondersteuningsmaatregelen.

Visie POM op Reconversieprojecten

De provincie Vlaams-Brabant heeft een rijke bedrijvige geschiedenis. Echte productiekathedralen hebben uiting gegeven aan deze dynamiek. Vandaag begeleidt de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij diverse herontwikkelingstrajecten voor deze erfenissen van ons industrieel verleden, zoals o.m. metaalgieterij Fobrux (Buda+, Vilvoorde), papierfabriek Catala (Huizingen) en Exide (grensgebied Wallonië & Vlaanderen). Stijn Heremans, expert Ruimte en Vastgoedontwikkeling POM Vlaams-Brabant, licht toe welke rol de POM als gangmaker kan vervullen voor de reconversie van dergelijke sites.

Integratie erfgoed: Hertogensite & Podiumkunstensite Leuven

"Het erfgoed en de Dijlevallei zijn de belangrijkste troeven van de Benedenstad in Leuven. De reconversie van de voormalig ziekenhuissite (Hertogensite), het Augustinessenklooster en de Predikherenkerk (Podiumkunstensite) betreffen samen een van de grootste binnenstedelijke herontwikkelingen van Vlaanderen van 7 hectare." vertelt gebiedscoördinator Stad Leuven, Karen Landuydt. Vandaag een geïsoleerd amalgaam van gebouwen uit het verleden; morgen een duurzame stadswijk met een evenwichtige mix van woonvormen.

BREAK

Risicobeheersing: Handelsbeurs Antwerpen

De historische Handelsbeurs in Antwerpen is zopas heropend als luxe-hotel, eventlocatie en ontmoetingscentrum. Vanbreda Risk & Benefits heeft voor dit prestigieuze project een geïntegreerde aanpak ontwikkeld waarbij alle betrokken bouwpartners en de risico's van de renovatie in kaart zijn gebracht en als holistisch zijn verzekerd. Eli Hemelaer, deputy director construction & engineering bij Vanbreda Risk & Benefits, spreekt over risiciobeheersing in complexe projecten.

Nieuwe functies: Mijnsite Beringen & Leopoldskazerne

De mijnsite van Beringen is de grootste industriële erfgoedsite in Vlaanderen. De site omvat 100.000m2 aan bestaand gebouwenpatrimonium en wordt herbestemd met stedelijke functies als wonen, werken en winkelen. Ook het oud militair complex Leopoldskazerne in Gent kent zijn eigen uitdagingen, maar herrijst als bruisende stadsbuurt. Pieter Vanhout, managing director Ciril, deelt zijn ervaring met het herwaarderen van onderbenutte ruimte aan de hand van o.m. deze praktijkcases.

Hergebruik materialen: Multi-tower & Muntcentrum Brussel

Over reconversieopgave van morgen moet vandaag worden nagedacht vanuit circulaire principes. De Multi Tower in Brussel betreft een grootschalig binnenstedelijk project met een ambitieuze doelstelling op het vlak van hergebruik en behoud van een maximum aan componenten. Het Muntcentrum aan de overzijde is sinds kort ook in handen van Whitewood. Frédéric Van der Planken, CEO Whitewood, spreekt over de circulaire uitgangspunten en het stakeholdermanagement van de projecten.

Lessons learned: Reconversie van de toekomst

Wat zijn de lessen die we kunnen leren van eerdere reconversietrajecten? Wouter Bervoets, senior consultant IDEA Consult, deelt zijn conclusies op de dag en kijkt vooruit. De bouwshift stelt dat we het bijkomend ruimtebeslag tot nul dienen te herleiden, dus de reeds bestaande ruimte moet herbekeken worden. Hij deelt zijn visie op de reconversies van de toekomst.

Topgesprek: Economisch herwaarderen onderbenutte ruimte

De experts gaan aansluitend met elkaar in gesprek over de uitdagingen en het proces van economisch herwaarderen bij onderbenutte gebouwen en sites met topics zoals stakeholdermanagement.

U hoort:
  • Wouter Bervoets, senior consultant IDEA Consult
  • Frédéric Van der Planken, CEO Whitewood
  • Pieter Vanhout, managing director Ciril
  • Jan Mannaerts, zaakvoerder 360 architecten

Wrap up & Netwerkdrink

Print Friendly and PDF

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Wendy-Kristy  Hoogerbrugge
Wendy-Kristy Hoogerbrugge
Program Manager
Louisa Rubino
Louisa Rubino
Project Coordinator
Ingrid Baggerman
Ingrid Baggerman
Director Operations