Onthaal

Inleiding: Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Moderator br. ir. architect Veerle Follens MRE, auteur ‘Maatschappelijk Verantwoord Vastgoed’, geeft een algemene uitleg over het hoe, wat en waarom, alsmede wat de meerwaarde is van maatschappelijk vastgoed. Zij bespreekt de toepassingen en toekomstperspectieven in het algemeen en de herbestemming van de meest complexe vastgoedcategorie in het bijzonder: cultureel en religieus vastgoed.

Hoe gaan gemeenten om met publiek patrimonium

Gemeenten beschikken over een brede waaier aan gebouwen en terreinen die diverse publieke functies herbergen. Die beschikbare infrastructuur moet tegemoet komen aan de noden van verschillende doelgroepen vandaag, morgen maar ook in de verdere toekomst. Behoeften fluctueren immers in de tijd, wat structurele oplossingen op het vlak van fysieke voorzieningen niet evident maakt. Linda Boudry, directeur Kenniscentrum Vlaamse Steden, bespreekt hoe gemeenten deze gebouwen en terreinen kunnen inzetten in de strategie van duurzame verdichting.

Break

Vlaams vastgoedbeleid en -beheer in praktijk

De Vlaamse overheid is een belangrijke investeerder en vervult een belangrijke voorbeeldfunctie. Het Facilitair Bedrijf van Vlaanderen wil vooruitlopen op de regelgeving om bij de realisatie niet met achterhaalde gebouwen te zitten. Aannemers die daar niet in meegaan dreigen nog moeilijk aan bod te komen. Gert Potoms, adjunct-directeur-generaal Facilitair Bedrijf Vlaamse overheid, gaat in op het vastgoedbeheer en –beleid van de Vlaamse overheid inzake valorisatie, duurzaamheid, langlopende restauratiedossiers, beheer van justitiehuizen, toepassing passiefstandaard voor nieuwbouw en renovaties, prestatie-eisen binnenklimaat, IoT, duurzaam hout, refurbishing, lichtvervuiling, etc.

Verduurzamen van publiek vastgoed

Erik Van Agtmaal, senior expert in sustainability bij Factor 4, neemt u mee in het vertalen van de klimaatdoelstellingen in het maatschappelijk vastgoedbeleid. Hij bespreekt hierbij thema’s als:

  • Ontwikkelen duurzame vastgoedvisie door gemeenten
  • Transitie organisaties naar duurzamere samenleving
  • Realiseren klimaatdoelstellingen in gemeentelijk vastgoed
  • Financieren duurzaam vastgoedbeleid door gemeenten
  • Benodigde informatie en instrumenten

Lunch

Investeren in maatschappelijk & religieus vastgoed

Philip Borremans, hoofd vastgoed PMV, vertelt ons over het optimaal vormgeven en structureren van diverse publieke vastgoedprojecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen. Daarbij gaat hij in op de uitdaging om laag rendement projecten te voorzien van een laag risico, zodat het daarmee aantrekkelijk gemaakt wordt voor private partijen. Hij legt hierbij de focus op het herbestemmen van religieus vastgoed. Kortom, maatschappelijk vastgoed als inspirerende hefboom voor nieuwe multifunctionele vastgoedontwikkelingen.

Juridische aspecten, btw en contractvormen

Wouter Neven, partner bij Lydian, geeft een actueel overzicht van de belangrijkste juridische en fiscale zaken in publiek vastgoed. U krijgt antwoord op vragen als: hoe gaat u om met de regelgeving en bevoegde instanties inzake maatschappelijk vastgoed? Hoe kunt u maatschappelijk vastgoed vermarkten? Wat zijn de alternatieve methodes voor overheden om projecten te realiseren (denk aan PPS)? Is huren door de overheid van nog te realiseren bouwwerken een overheidsopdracht? Wat zijn de praktische gevolgen van het belangrijke ‘Impresa Pizzarotti-arrest’ wanneer aanbestedende overheden teruggrijpen naar de huurformule (zonder aankoopoptie)?

Break

Aanpak Stad Gent: Strategisch Integraal Portefeuillebeheer

De stad Gent beschikt over een zeer rijk en divers patrimonium, dat bovendien historisch gegroeid is. Onder de noemen Strategsich Integraal Portefeuillebeheer zijn de laatste jaren diverse projecten gestart, zoals De macroscan, POD Logistiek, Centralisatie Zuid. Hoe kan een dergelijke stedelijke portefeuille evolueren volgens nieuwe en toekomstige behoeften? En hoe zorgen we dat het geheel beheersbaar en toegankelijk blijft? Jochem Naaktgeboren, directeur Dienst Vastgoed en Els Vandenbulcke, coördinator expert strategisch vastgoed, nemen u mee in de diverse trajecten in de stad Gent. Zij benoemen de opportuniteiten, welke aanpak naar voren wordt geschoven en wat de antwoorden kunnen zijn.

Discussie & afsluiting

Netwerkdrink

Print Friendly and PDF

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Peter Schrijver MRE
Peter Schrijver MRE
Program Manager
Eline Hartgers
Eline Hartgers
Project Coordinator