Bestemd voor

Deze studiedag is bestemd voor ruimtelijk beleids- en omgevingsambtenaren, promotoren, investeerders, aannemers, projectcoördinatoren, milieucoördinatoren, ruimtelijke planners, architecten, juristen en consultants.


Een of meer deelnemers van de volgende organisaties hebben zich al aangemeld:

Cofinimmo
EP REA nv
Extensa Group nv
Jansen Development
KBC Bank
Laga cvba
Loyens & Loeff

OAK Lane
PMV
Stadim
Stibbe Advocaten
Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk vzw (VLOZO)
vzw Provincialaaat der Broeders van Liefde
vzw Vijvens